Hamnbassängen

Beställare
Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

Krook & Tjäder har tillsammans med Helsingborgs stad utvecklat en visionsbild och ett helhetstänk runt Hamnbassängen, Hamntorget, Stortorget och Kungstorget som skapar sammanhållning, vitaliserar hela området och skapar lösningar som tar hand om svallvågor och stigande vattennivåer. En tydlig ambition från Helsingborgs stad är att såväl addera gröna kvaliteter i staden som att forma attraktiva stråk längs kajen, tillgängliggöra och skapa närhet till havet för allmänheten. 

Projektet uppkom som ett behov av att bevaka och gestalta hela stadsrummet runt hamnbassängen i Helsingborg då många om- och tillbyggnadsprojekt pågår samtidigt. Bland annat genomgår Knutpunkten stora om- och tillbyggnader, den gamla Tivolibyggnaden har flyttats ut i vattnet, en ny kongressbyggnad och en havsnära park anläggs och Järnvägsgatan/Drottninggatan håller på att få ett rejält lyft. Detta tillsammans med behovet att studera lösningar för kreativa sätt att ta hand om stigande vattennivåer och svallvågor.

Gestaltningsförslaget bygger på 3 huvudingredienser;

- ett samlande golv
- en samlande topografi – en amfiteater som både förstärker Hamnbassängen som skådeplats, skapar en plats för vistelse och möten, skiljer rörelsestråk med olika hastighet åt och samtidigt även tar hand om de stigande vattennivåerna
- ett sammanhållet grepp för nya komplementbyggnader – paviljonger

 

Läs vidare om Krook & Tjäders projekt i anslutning till Hamnbassängen - Ångfärjeparken, Kungstorget, Oceanhamnen, Dockanparken och Djungellekan

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder