Hamnbassängen

Beställare
Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

Krook & Tjäder har tillsammans med Helsingborgs stad utvecklat ett helhetstänk runt Hamnbassängen, Hamntorget och Stortorget som skapar sammanhållning, vitaliserar hela området och skapar lösningar som tar hand om svallvågor och stigande vattennivåer.

Projektet uppkom som ett behov av att bevaka och gestalta hela stadsrummet runt hamnbassängen i Helsingborg då många om- och tillbyggnadsprojekt pågår samtidigt. Bland annat genomgår Knutpunkten stora om- och tillbyggnader, den gamla Tivolibyggnaden har flyttats ut i vattnet, en ny kongressbyggnad och en havsnära park kommer att anläggas och Järnvägsgatan/Drottninggatan håller på att få ett rejält lyft. Detta tillsammans med behovet att studera lösningar för kreativa sätt att ta hand om stigande vattennivåer och svallvågor.

 

Gestaltningsförslaget bygger på 3 huvudingredienser;

- ett samlande golv
- en samlande topografi – en amfiteater som både förstärker Hamnbassängen som skådeplats, skapar en plats för vistelse och möten, skiljer rörelsestråk med olika hastighet åt och samtidigt även tar hand om de stigande vattennivåerna
- ett sammanhållet grepp för nya komplementbyggnader – paviljonger

Relaterade projekt - Landskap
Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Vyn

Vyn

Havsbadet

Havsbadet

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Oceanparken

Oceanparken

Ångfärjan

Ångfärjan

Livräddartorn

Livräddartorn


Arkitekterna Krook & Tjäder