Bron Landvetter flygplats

Beställare
Swedavia
Omfattning
-
Plats
Landvetter

Bron - ”Porten till Västsverige”

Krook &Tjäder har arbetat med olika delar av Swedavias utvecklingsområde i drygt tio år.

Bron är ett färdigställt projekt som utgör portal in mot flygplatsen. Uppdraget bestod i att gestalta en redan konstruerad men ej byggd bro. Genom linjespelet som förlänger brospannet ner över vägvallen skapades en illusion av ett längre och tunnare brospann. Brofundamenten kläddes i diabas som fortsätter ner i vägslänten, vilket ytterligare bidrar till ett smäckert intryck.

Vi har förutom att vi satt designen för bron in till flygplatsen bland annat ritat logistikanläggningar i området, deltagit i juryarbetet för det nya hotellet vid flygplatsen m.m.

Bron utgör infarten till Göteborg Landvetter Airport och har byggts för att möta den pågående och kommande utvecklingen. Den blir också en viktig länk i det Airport City som nu växer fram mellan riksväg 40 och flygplatsen, på båda sidor om uppfartsvägen till terminalen. Bron är ”Porten till Västsverige ”. Bron invigdes 8 december år 2017.

Bild: 3D-visualisering av RÅformat visualiseringsbyrå

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder