• Seau Landskapbanner

Landskap

Landskapsarkitektur skapar platser där människor möts, tar del av arkitekturen och varandra. Vi bygger för allt liv. Därför har landskapsarkitekten en viktig roll i våra uppdrag och är delaktig i alla skeden. Vi analysera platser, dess historia och hur människor använder sin fysiska miljö för att kunna erbjuda de bästa och mest långsiktiga lösningarna. Landskapsarkitekturen ska tydliggöra och möjliggöra olika ekologiska kretslopp, dirigera flöden av människor och trafik, gestalta dagvattenhantering och lösa detaljfrågor som höjdsättning, tillgänglighet, trygghet och hållbarhet. Hos oss tillåts landskapsarkitekten vara visionär. På Krook & Tjäder arbetar landskapsarkitekten drivande och konceptuellt i nära samarbete med arkitekten, vilket skapar helhet och säkerställer hög kvalitet.

"På Krook & Tjäder arbetar landskapsarkitekten drivande och konceptuellt."

DAVID BARTENIUS och MARTINA REHN, arkitekter och ansvariga inom Landskap

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder