• Krook Tjader Hamnbassangen

Landskap

Landskapsarkitektur skapar platser där människor möts, tar del av arkitekturen och varandra. Vi bygger för människor. Därför har landskapsarkitekten en viktig roll i våra uppdrag och är delaktig i alla skeden. Vi analysera platser, dess historia och hur människor använder sin fysiska miljö för att kunna erbjuda de bästa och mest långsiktiga lösningarna. Landskapsarkitekturen ska tydliggöra och möjliggöra olika ekologiska kretslopp, dirigera flöden av människor och trafik, gestalta dagvattenhantering och lösa detaljfrågor som höjdsättning, tillgänglighet, trygghet och hållbarhet. Hos oss tillåts landskapsarkitekten vara visionär. På Krook & Tjäder arbetar landskapsarkitekten drivande och konceptuellt i nära samarbete med arkitekten, vilket skapar helhet och säkerställer hög kvalitet.

Handel
"På Krook & Tjäder arbetar landskapsarkitekten drivande och konceptuellt i nära samarbete med arkitekten."

KAROLINA HALLDIN, arkitekt / landskapsarkitekt, ansvarig inom Landskap

 

Relaterade projekt - Landskap
Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Vyn

Vyn

Havsbadet

Havsbadet

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Oceanparken

Oceanparken

Ångfärjan

Ångfärjan

Livräddartorn

Livräddartorn


Arkitekterna Krook & Tjäder