World Trade Center

Beställare
Midroc Property Development
Omfattning
Nybyggnad av kontor, konferensverksamhet, butiker, bank samt garage
Plats
Malmö

World Trade Center har ett starkt profilläge vid det nya Kockumstorget i Västra Hamnen, Malmö. Gestaltningsmässigt nyttjas och markeras det viktiga hörnet i korsningen mellan Stora och Västra Varvsgatan. En utmaning med tomten var att ta tillvara den vackra utsikten över Öresund.

Byggnaden omfattar lokaler för kontor, konferensverksamhet, butiker, bank samt garage under mark med 150 bilplatser. Byggnaden består av två huskroppar i fem respektive tio våningsplan med en mellanliggande byggnad som förbinder de båda husen. Ett 50-tal företag har kontor i huset varav många har sitt region-, huvud- eller koncernkontor här.

World Trade Center har planerats efter omfattande studier avseende husets totala energibalans. Tekniken har utformats efter beräkningar som genomförts i samarbete med bl.a. Lunds Tekniska Högskola. Den ekologiska hållbarheten manifesteras i beställarens ambition till en mycket låg energiförbrukning, mot bakgrunden av stora glasfasadytor. Energiförbrukningen är 75 kWh/kvm och år, vilket ligger 30 procent lägre än gällande krav enligt BBR (104 kWh/kvm och år) och är även lägre än vad som krävs för Green Building. Man har valt att satsa på fyra energibesparande åtgärder – användning av dubbelglasfasader i kombination med andra fasadmaterial, automatisk solavskärmning, behovsstyrd belysning och närvarostyrd ventilation med luftburen kyla.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Kontor
SVT/SR

SVT/SR

Slakthuset

Slakthuset

Santa Maria

Santa Maria

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Sigma

Sigma

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

World Trade Center

World Trade Center

Kungsleden

Kungsleden

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Kanico

Kanico


Arkitekterna Krook & Tjäder