Mektagonen

Beställare
Alecta/Newsec
Omfattning
39 000 kvm
Plats
Göteborg

Vid Göteborgs södra infart står landmärket Mektagonen, en kontorsbyggnad som nu växt ytterligare i form av en tillbyggnad för kontorslokaler på Mektagonens norra sida. I samband med tillbyggnaden genomförs även ombyggnader av livsmedelsbutik, galleria, gym och parkeringshus i byggnaden.

Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret har Krook & Tjäder tagit fram detaljplan och underlag för gestaltningsprogram för området. Tillbyggnaden skulle anpassas till den befintliga byggnaden höjdmässigt, men även med avseende på fasadernas material och detaljeringsgrad. I förutsättningarna fanns också att på en trång tomt klara krav på transporter och flöden. Utmaningen låg i att rita en byggnad som på de olika våningsplanen hade så vitt skilda funktioner som parkering, varumottagning, livsmedelsbutik och kontor.

Vi har också ritat på hyresgästanpassning för Schenker i de nya kontorslokalerna, samt ombyggnad och expandering för Willys och med Nordic Wellness i befintliga lokaler. I samband med detta har vi även kompletterat projektet med en galleria, ett gångstråk genom hela befintliga Mektagonen, samt stora garageytor under mark. Det är Krook & Tjäders inredningsarkitekter som står bakom inredningen av kontorshuset och det är våra landskapsarkitekter som har ritat den omgivande miljön och landskapet mellan husen. 

Krook & Tjäder har förutom detaljplan och gestaltningsprogram arbetat med projektering och byggprocessen dvs genom hela projektet, från skiss till färdigställande och ner till minsta detalj.

Alla delar i tillbyggnaden beräknas stå klara år 2020.

Fotograf: Simon Bordier

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Klövern

Klövern

Intagan

Intagan

SVT/SR

SVT/SR

Slakthuset

Slakthuset

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Kanico

Kanico

Sigma

Sigma

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Arkitekterna Krook & Tjäder