Mektagonen

Beställare
Alecta/Newsec
Omfattning
39 000 kvm
Plats
Göteborg

Vid Göteborgs södra infart står landmärket Mektagonen, en kontorsbyggnad som nu växt ytterligare i form av en tillbyggnad för kontorslokaler på Mektagonens norra sida. I samband med tillbyggnaden genomförs även ombyggnader av livsmedelsbutik, galleria, gym och parkeringshus i byggnaden.

Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret har Krook & Tjäder tagit fram detaljplan och underlag för gestaltningsprogram för området. Tillbyggnaden skulle anpassas till den befintliga byggnaden höjdmässigt, men även med avseende på fasadernas material och detaljeringsgrad. I förutsättningarna fanns också att på en trång tomt klara krav på transporter och flöden. Utmaningen låg i att rita en byggnad som på de olika våningsplanen hade så vitt skilda funktioner som parkering, varumottagning, livsmedelsbutik och kontor.

Vi har också ritat på hyresgästanpassning för Schenker i de nya kontorslokalerna, samt ombyggnad och expandering för Willys och med Nordic Wellness i befintliga lokaler. I samband med detta har vi även kompletterat projektet med en galleria, ett gångstråk genom hela befintliga Mektagonen, samt stora garageytor under mark. Det är Krook & Tjäders inredningsarkitekter som står bakom inredningen av kontorshuset och det är våra landskapsarkitekter som har ritat den omgivande miljön och landskapet mellan husen. 

Krook & Tjäder har förutom detaljplan och gestaltningsprogram arbetat med projektering och byggprocessen dvs genom hela projektet, från skiss till färdigställande och ner till minsta detalj.

Alla delar i tillbyggnaden beräknas stå klara år 2020.

Fotograf: Simon Bordier

Relaterade projekt - Kontor
SVT/SR

SVT/SR

Slakthuset

Slakthuset

Santa Maria

Santa Maria

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Sigma

Sigma

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

World Trade Center

World Trade Center

Kungsleden

Kungsleden

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Kanico

Kanico


Arkitekterna Krook & Tjäder