Mektagonen

Beställare
Alecta/Newsec
Omfattning
39 000 kvm
Plats
Göteborg

Mektagonen är idag ett landmärke vid entrén in till Göteborg och en attraktiv adress för hyresgäster.

Mektagonen byggdes som industrihotell på 60-talet. Det kallades då för Hällungen och dess monumentala karaktär skiljer sig från omgivande bebyggelse. Huset kom aldrig att brukas som industrihotell men industrins förutsättningar med de höga takhöjderna och öppna planerna är kvalitéer som vi kan tillgodogöra oss idag.

År 2006 vinner Krook & Tjäder det parallella uppdraget om gestaltningen av husets exteriör. Det vinnande förslaget med de svarta fasaderna förstärker de redan befintliga kvalitéerna hos byggnaden och ger förutsättningar för nya. Gestaltningen av fasaden utgår från och tydliggör husets volymer, d.v.s. de tre höga massiva skivhusen, de lättare glasade delarna och den tunga sockeln. Under år 2012 har Mektagonen kompletterats med en glasad förbindelsegång mellan två av huskropparna, för att koppla ihop husen på ett nytt sätt.

Krook & Tjäders uppdrag med fastigheten har fortgått sedan fasadförändringen i form av skisser och projektering av hyresgästanpassningar. Tillsammans med Newsec, som är förvaltare, har vi fyllt fastigheten med kontor, hotell, restaurang, utbildningsföretag och butiker. Idag är ytan på 39 000 kvm helt uthyrd och fastigheten har blivit godkänd som Green Building på grund av dess låga energiförbrukning.

Fotograf: Simon Bordier

Relaterade projekt - Kontor
SVT/SR

SVT/SR

Slakthuset

Slakthuset

Santa Maria

Santa Maria

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Sigma

Sigma

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

World Trade Center

World Trade Center

Kungsleden

Kungsleden

Mektagonen

Mektagonen

Kanico

Kanico


Arkitekterna Krook & Tjäder