Kontorshus Hyllie

Beställare
NCC
Omfattning
49 500 kvm
Plats
Hyllie

Krook & Tjäder deltog i en markanvisningstävling som anordnades av Malmö Stad. Tillsammans med det österrikiska arkitektkontoret Baumschlager Eberle utformade vi bidraget 200 år, med undertiteln innovation-hållbarhet-integration. Området vi skapade är ett center som ska inhysa den digitaliseringsindustri som nu växer fram. Byggnaderna inhyser bostäder, lokaler för kommersiellt bruk, kontorsytor, makerspace samt rum och platser för möten. Funktionsblandningen bidrar till blandstad och utgör en liten stadsdel inom stadsdelen Hyllie.

 

Relaterade projekt - Kontor
SVT/SR

SVT/SR

Sigma

Sigma

Santa Maria

Santa Maria

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Kanico

Kanico

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Slakthuset

Slakthuset

Pyramiden

Pyramiden

World Trade Center

World Trade Center

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Mektagonen

Mektagonen

Kungsleden

Kungsleden


Arkitekterna Krook & Tjäder