Kontorshus Hyllie

Beställare
NCC
Omfattning
49 500 kvm
Plats
Hyllie

Krook & Tjäder deltog i en markanvisningstävling som anordnades av Malmö Stad. Tillsammans med det österrikiska arkitektkontoret Baumschlager Eberle utformade vi bidraget 200 år, med undertiteln innovation-hållbarhet-integration. Området vi skapade är ett center som ska inhysa den digitaliseringsindustri som nu växer fram. Byggnaderna inhyser bostäder, lokaler för kommersiellt bruk, kontorsytor, makerspace samt rum och platser för möten. Funktionsblandningen bidrar till blandstad och utgör en liten stadsdel inom stadsdelen Hyllie. 360 panorama av Wec360.

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Klövern

Klövern

Monilen

Monilen

Slakthuset

Slakthuset

Intagan

Intagan

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Sigma

Sigma

SVT/SR

SVT/SR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Kanico

Kanico

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Arkitekterna Krook & Tjäder