Kontorshus Hyllie

Beställare
NCC
Omfattning
49 500 kvm
Plats
Hyllie

Krook & Tjäder deltog i en markanvisningstävling som anordnades av Malmö Stad. Tillsammans med det österrikiska arkitektkontoret Baumschlager Eberle utformade vi bidraget 200 år, med undertiteln innovation-hållbarhet-integration. Området vi skapade är ett center som ska inhysa den digitaliseringsindustri som nu växer fram. Byggnaderna inhyser bostäder, lokaler för kommersiellt bruk, kontorsytor, makerspace samt rum och platser för möten. Funktionsblandningen bidrar till blandstad och utgör en liten stadsdel inom stadsdelen Hyllie. 360 panorama av Wec360.

Relaterade projekt - Kontor
BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Santa Maria

Santa Maria

Sigma

Sigma

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

World Trade Center

World Trade Center

SVT/SR

SVT/SR

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Slakthuset

Slakthuset

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Kanico

Kanico


Arkitekterna Krook & Tjäder