Intagan

Beställare
Diös
Omfattning
30 000 kvm
Plats
Borlänge

Trafikverkets kontorslokaler i Borlänge pånyttföds i detta transformationsprojekt.

Projektet innefattar Trafikverkets huvudkontor vars lokaler var fördelade på tio kontorsbyggnader. Efter flera år i lokalerna uppfyllde de inte längre verksamhetens behov. Diös som äger fastigheten beslutade då att koppla in Krook & Tjäder för att se över hur de gemensamt kunde hitta en hållbar lösning. Trafikverket önskade att få sammanhängande ytor för att tillgodose sitt nya arbetssätt och vi föreslog därför en tillbyggnad som binder samman de befintliga husen. Resultatet blev en ellipskonstruktion som både möter behoven hos kunden och klimatet.

Med sitt moderna utseende ansluter formen mjukt till platsen och skapar kontrast. Genom tillbyggnaden skapas möjligheter till rörelse mellan de befintliga husen och sammanlänkning av avdelningar. I mötet mellan befintligt och tillbyggt uppstår även privata innegårdar för arbete, paus och rekreation vilket skapar ett mervärde för medarbetarna. Tillägget innebär nya typer av miljöer med rymd och ljus och har ökat attraktiviteten och flexibiliteten av de befintliga byggnaderna. Förutom de nya funktionella kvaliteterna ger ellipsens gestaltning en ny karaktär till området och knyter samman det även visuellt.

Projektet ger ett relativt litet fotavtryck ur ett hållbarhetsperspektiv då ellipsen med sin stomme av KL-trä endast genererar tre procent CO2e av vad en helt ny betongbyggnad med samma omfattning hade gjort. De befintliga byggnaderna certifieras enligt Breeam In Use. Transformationsprojektet är ett tydligt exempel på hur Krook & Tjäder jobbar med återbruk, transformation och klimatsmarta lösningar.

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Intagan

Intagan

Habitat 7

Habitat 7

Byggnad 66

Byggnad 66

Klövern

Klövern

KPMG

KPMG

JOOL

JOOL

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Kanico

Kanico

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Monilen

Monilen

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Arkitekterna Krook & Tjäder