Intagan

Beställare
Diös
Omfattning
31 000 kvm
Plats
Borlänge

Projektet omfattar 10 befintliga kontorshus som Diös utvecklar tillsammans med Trafikverket till moderna kontorsytor som ger möjlighet till nya arbetssätt.

Genom tillbyggnaden Ellipsen skapas möjligheter till rörelse mellan husen och sammanlänkning av ytorna. Ellipsens form ger även privata innegårdar för arbete, paus och rekreation utomhus.

Tillägget innebär nya typer av miljöer med rymd och ljus och har, med ett relativt litet fotavtryck, ökat attraktiviteten och flexibiliteten av de befintliga byggnaderna.

Ellipsen utförs med träkonstruktion för att även ta ett mindre fotavtryck ur ett hållbarhetsperspektiv och de befintliga byggnaderna ska certifieras enligt Breeam In Use.

Förutom de nya funktionella kvalitéerna ger Ellipsens gestaltning en ny karaktär till området och knyter samman det även visuellt.

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Klövern

Klövern

Monilen

Monilen

Slakthuset

Slakthuset

Intagan

Intagan

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Sigma

Sigma

SVT/SR

SVT/SR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Kanico

Kanico

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Arkitekterna Krook & Tjäder