• Krook Tjader Kvartetten

Kontor

Det är viktigt att trivas på jobbet. Vi ser kontoret som ett verktyg för att stärka och bygga företagets kultur, men kontoret ska även stödja fastighetsägarens strategi för en fastighet eller ett område. Varje uppdrag är unikt och därför gör vi alltid en analys för att kartlägga fastighetens förutsättningar, företagens behov, och koppla ihop det med framtidens arbetssätt. Oavsett om det handlar om ombyggnationer, anpassningar, eller ett helt nytt kontor. I våra projekt, både i ny- och ombyggnader, ser vi över möjligheterna till flexibilitet och långsiktighet. Exempelvis genom mixed-use, cirkuläritet och återbruk. På Krook & Tjäder värnar vi samarbete i nära dialog med vår kund. Det skapar en helhetssyn på projektet där vi tillsammans kan vara nytänkande, kreativa utan att tappa i funktionalitet eller affär, vilket skapar ett genomarbetat helhetskoncept. Det gäller allt ifrån utveckling av fastigheter, dess innehåll och strategi till den enskilda kontorslokalen där vi gestaltar och förmedlar företagets identitet och varumärke.

Kontor
"Vi ser kontoret som ett verktyg för att stärka och bygga företagets kultur, men kontoret ska även stödja fastighetsägarens strategi."

LISA KARLSSON, arkitekt och ansvarig inom Kontor

 

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Klövern

Klövern

Intagan

Intagan

Slakthuset

Slakthuset

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

Kanico

Kanico

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Monilen

Monilen

SVT/SR

SVT/SR

JOOL

JOOL

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Sigma

Sigma

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Kungsleden

Kungsleden

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Arkitekterna Krook & Tjäder