• Krook Tjader Slakthuset 2

Kontor

Det är viktigt att trivas på jobbet. På riktigt. Varje uppdrag är unikt. Därför gör vi alltid en analys för att kartlägga fastighetens förutsättningar och företagets behov. Oavsett om det handlar om ombyggnationer, anpassningar eller ett helt nytt kontor. Vi ser över driften och det vardagliga. Genom flexibla lösningar kan vi skapa kontorsmiljöer som håller över tid. Vi har en gedigen kompetens och anlitas ofta som processpartner. På Krook & Tjäder arbetar arkitekt och inredningsarkitekt tätt tillsammans. Det skapar en helhetssyn på projektet där vi kan vara nytänkande, kreativa utan att tappa i funktionalitet eller affär. Allt fler kunder ser nyttan i ett genomarbetat helhetskoncept, där vi gestaltar och förmedlar företagets identitet och varumärke i den fysiska platsen, kontoret. Vår ambition är att medarbetarna ska känna... Här vill jag jobba!

Kontor
"Genom flexibla lösningar kan vi skapa kontorsmiljöer som håller över tid."

LISA KARLSSON, arkitekt och kontorschef i Östersund

 

Relaterade projekt - Kontor
Pyramiden

Pyramiden

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Slakthuset

Slakthuset

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kanico

Kanico

SVT/SR

SVT/SR


Arkitekterna Krook & Tjäder