Mathem

Beställare
Mathem
Omfattning
36 000 kvm
Plats
Stockholm

Krook & Tjäder har på uppdrag av Mathem ritat ett logistikcentrum i Larsboda i Stockholm. Det 36 000 kvm stora lagret inrymmer automation för Mathems omlastning och distribution av varor till kund med internethandel för livsmedel, alkohol, tobak, läkemedel m.m. Logistikcentret utgör arbetsplats för 1000 personer med kontor, lager, omklädning, gym och personalrestaurang.

Projektet har höga ambitioner när det gäller arbetsmiljö och hållbarhet. Den moderna byggnaden, med fina arkitektoniska kvalitéer, skapar en attraktiv miljö för Mathems anställda, men även för närområdet då anläggningen har närhet till bebyggelse och kunder. Centret har högt ställda miljömål med certifiering för miljöbyggnad och taket rymmer en av Stockholms största solcellsparker.

Byggnaden är uppförd i ett gammalt stenbrott, i kanten av ett trädbevuxet berg söder om Stockholm. Tomtens höjdskillnader skapar utmaningar för det logistiska flödet men valdes för sitt centrala läge. Platsen har gett inspirationen till de kantiga futuristiska formerna som präglar fasadens uttryck. Även den omgivande utemiljön speglar och lyfter fram naturen, vilket följer med vidare in till innemiljön.

Byggherre för projektet är Logistic Contractor.

Projektet stod klart 2022.

Fotograf: Henrik Mill & Bengt Alm

Relaterade projekt - Industri / Logistik
CAT - Coop Automotive Terminal

CAT - Coop Automotive Terminal

Hässleholmsdepån

Hässleholmsdepån

RTR Emersson

RTR Emersson

AP&T

AP&T

Apotea

Apotea

Lidl

Lidl

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

MatHem

MatHem

Bevego

Bevego

Dagab Distributionscentral

Dagab Distributionscentral

HydraSpecma

HydraSpecma

Ättehögen

Ättehögen

Arkitekterna Krook & Tjäder