Mathem

2021 / 2022

Beställare
Mathem
Omfattning
32 000 kvm
Plats
Stockholm

Krook & Tjäder har fått i uppdrag att rita ett logistkcentrum i Larsboda i Stockholm stad. Det 32 000 kvm stora lagret inrymmer automation för MatHems omlastning och distribution av varor till kund med internethandel för livsmedel, alkohol, tobak, läkemedel m.m.

MatHems logistikcentrum i Larsboda kommer att vara en arbetsplats för 1000 personer med kontor, lager, omklädning, gym och personalrestaurang.

Projektet har höga ambitioner. MatHem vill bygga ett modernt logistikcentrum med fina arkitektoniska kvalitéer för att skapa en attraktiv miljö för sina anställda. Men även för närområdet, då anläggningen har närhet till bebyggelse och kunder. Projektet har högt ställda miljömål med certifiering för miljöbyggnad med b.la. Stockholms största solcellspark.

Byggnaden kommer att uppföras i ett gammalt stenbrott, söder om Stockholm. Platsen har gett inspirationen till kantiga futuristiska former. Tomtens höjdskillnader skapar utmaningar för det logistiska flödet, men tomten är vald för sitt centrala läge då majoriteten av MatHems kunder finns i de centrala delarna av Stockholm. Byggherre för projektet är Logistic Contractor.

Projektet beräknas vara klart för inflyttning år 2021/22

Relaterade projekt - Industri / Logistik
CAT - Coop Automotive Terminal

CAT - Coop Automotive Terminal

Kärråkra Underhållsdepå

Kärråkra Underhållsdepå

RTR Emersson

RTR Emersson

AP&T

AP&T

Apotea

Apotea

Lidl

Lidl

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

MatHem

MatHem

Bevego

Bevego

Dagab Distributionscentral

Dagab Distributionscentral

HydraSpecma

HydraSpecma

Ättehögen

Ättehögen

Arkitekterna Krook & Tjäder