Kärråkra Underhållsdepå

Beställare
Region Skåne
Omfattning
35 000 kvm BTA, nybyggnad underhållsdepå för Öresundståg
Plats
Hässleholm

En ny underhållsdepå till Öresundstågen ska uppföras i Kärråkra, Hässleholms kommun. Projektet är ett komplext uppdrag där flera olika aktörer och intressen ska samordnas. Region Skåne (byggherre), Trafikverket, arkeologi samt en projektering av infrastruktur i eget projekt. Uppdraget innebär att förutom själva byggnationen beakta buller och miljökrav.

Krook & Tjäder har gestaltningsansvar och projektering av bygg. Uppdraget startade december år 2015. Projektet beräknas vara klart för invigning maj år 2020.

Relaterade projekt - Industri / Logistik
CAT - Coop Automotive Terminal

CAT - Coop Automotive Terminal

Kärråkra Underhållsdepå

Kärråkra Underhållsdepå

RTR Emersson

RTR Emersson

AP&T

AP&T

Apotea

Apotea

Lidl

Lidl

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

MatHem

MatHem

Bevego

Bevego

Dagab Distributionscentral

Dagab Distributionscentral

HydraSpecma

HydraSpecma

Ättehögen

Ättehögen

Arkitekterna Krook & Tjäder