Hässleholmsdepån

Beställare
Region Skåne
Omfattning
26 500 kvm BTA, nybyggnad
Plats
Hässleholm

I detta omfattande nybyggnadsprojekt har Krook & Tjäder ritat och projekterat tågdepån i Hässleholm på förfrågan av Region Skåne. Depån är avsedd för underhåll, reparationer och städning av Öresundstågen som körs mellan Sverige och Danmark och innefattar ett flertal nya byggnader såsom verkstad, kontor, städbyggnad med plattformar, hjulsvarv och kombihall.

Uppdraget var komplext då ett flertal olika aktörer och intressenter skulle koordineras. Vi samordnade och lotsade bland annat Region Skåne, Trafikverket, arkeologer samt en separat infrastruktursprojektör genom denna resa. Uppdraget innebar förutom själva byggnationen även att beakta miljökrav och buller och den senare delen av processen utfördes som en samverkansentreprenad.

I vår gestaltning tog vi fasta på rälsens rostigt rödbruna färg som ett återkommande inslag. I linje med detta har alla fasader och utvändiga detaljer fått en gemensam matt kulör, som även fungerar sammanhållande för alla byggnadsstrukturer i området. Med fönsteröppningar i både gavlar och tak skapas ett generöst ljusinsläpp i de stora hallarna och den 3 400 kvadratmeter stora kontorsdelen som blickar ut över verkstaden. Från kontorsdelen nås även en gedigen takterrass för en lättåtkomlig nypa luft för medarbetarna.

Den första skissen påbörjades 2015 och tågdepån invigdes 2020.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Industri / Logistik
CAT - Coop Automotive Terminal

CAT - Coop Automotive Terminal

Hässleholmsdepån

Hässleholmsdepån

RTR Emersson

RTR Emersson

AP&T

AP&T

Apotea

Apotea

Lidl

Lidl

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

MatHem

MatHem

Bevego

Bevego

Dagab Distributionscentral

Dagab Distributionscentral

HydraSpecma

HydraSpecma

Ättehögen

Ättehögen

Arkitekterna Krook & Tjäder