Airport City

Beställare
Swedavia
Omfattning
ca 500 000 kvm
Plats
Landvetter

Utredningsskissen för Airport City är första steget i utvecklingen av ett omfattande handels- och logistikområde i anslutning till Landvetters flygplats. På uppdrag av Swedavia och i samarbete med Härryda kommun utreder Krook & Tjäder förutsättningar för områdets utveckling och lägger fram idéer för såväl en övergripande struktur som för utformning av enskilda byggnader och landskapselement. Krook & Tjäder deltar också aktivt i kommunens arbete med program och detaljplaner för området.

I projektet arbetar vi med frågor kring infrastruktur, landskapsbild, områdets annonsering utåt mot vägar och luftrum, gestaltning av byggnader och gatumiljöer, närhet och hänsyn till infrastruktur av riksintresse (flyg, vägar och järnväg), miljöaspekter, risk och säkerhet, dagvattenhantering med mera.

Relaterade projekt - Industri / Logistik
CAT - Coop Automotive Terminal

CAT - Coop Automotive Terminal

Hässleholmsdepån

Hässleholmsdepån

RTR Emersson

RTR Emersson

AP&T

AP&T

Apotea

Apotea

Lidl

Lidl

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

MatHem

MatHem

Bevego

Bevego

Dagab Distributionscentral

Dagab Distributionscentral

HydraSpecma

HydraSpecma

Ättehögen

Ättehögen

Arkitekterna Krook & Tjäder