• Krook Tjader RTR Emerson

Industri / Logistik

Vi har mångårig erfarenhet av industri och logistik. Med genomtänkta arkitektoniska lösningar bidrar vi till att optimera verksamheten. Vi vet hur en hall bör utformas och var teknikrummet bör placeras för att maximera ytan och användandet för såväl logistik som entresoler och vi tar med vår kunskap om innovativa anläggningar in i varje uppdrag. Vi tar fram lösningar för hur tomten utnyttjas på bästa sätt för att maximera byggyta och varumottagning, flöden, säkerhetsaspekter, skyddsklasser, dagsljusförhållande men även annonsläge för entré och för hela anläggningen. Vi har djup kunskap kring utformning av omgivande mark med avseende på omhändertagande av vatten och biologisk mångfald mm, men även kunskap om konnektivitet och framtidens mobilitet och distributionssätt viket ger förutsättningar för hållbarhet över tid.

Relaterade projekt - Industri / Logistik
CAT - Coop Automotive Terminal

CAT - Coop Automotive Terminal

Hässleholmsdepån

Hässleholmsdepån

RTR Emersson

RTR Emersson

AP&T

AP&T

Apotea

Apotea

Lidl

Lidl

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

MatHem

MatHem

Bevego

Bevego

Dagab Distributionscentral

Dagab Distributionscentral

HydraSpecma

HydraSpecma

Ättehögen

Ättehögen

Arkitekterna Krook & Tjäder