Väsjön

Beställare
Conara Projektutveckling AB
Omfattning
7 600 kvm BTA ljus
Plats
Väsjön, Sollentuna

Krook & Tjäder vinner tillsammans med Conara Projektutveckling markavisningstävling för nytt bostadskvarter, Väsjö torg i Sollentunas kommun.

Kvarteret består av ett sjuttiotal bostäder i form av både lägenheter och radhus. Förslaget innehåller bland annat en hybrid mellan loftgångshus och växthus som utgör ett socialt nav i kvarteret. Där hittar man butiker och verksamheter för de boende men även för grannarna i omgivningen. Tomtens läge med skidbacke runt knuten och närheten till naturen är något vi bejakat i husets program som har fått en inriktning mot friluftsliv och motion. Stor vikt har lagts på social hållbarhet och en medveten strategi vad gäller energihushållningen.

Det arkitektoniska uttrycket är varierat och huskropparna tillåts bli egna individer. Helhetsintrycket hålls dock tillräckligt sammanhållet för att bilda en stadsmässig fond i gaturummet. En robust materialpalett har valts mot gator medans uttrycket mot parkstråket har en lättare karaktär.

Juryns motivering:
Förslaget är en väl genomtänkt helhetslösning som stämmer väl med den variation och småskalighet som eftersträvas i Väsjön. Kvarteret har en bra och robust struktur uppbyggd av genomtänkta trapphuslösningar. De variationsrika fasaderna hålls samman av goda materialval. Kvarteret har genom sin genomsläpplighet stora kvaliteter som även övriga stadsdelen vinner på. Väx-huset är ett mycket intressant och innovativt förslag i kvarteret.

Relaterade projekt - Bostäder
Lundby park

Lundby park

Titteridamm

Titteridamm

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Vyn

Vyn

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Väsjön

Väsjön

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Nya Hovås

Nya Hovås

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Barlasten

Barlasten

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Marstrand

Marstrand

Frigg Hyllie

Frigg Hyllie

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Villa R

Villa R


Arkitekterna Krook & Tjäder