Väsjön

Beställare
Conara Projektutveckling AB
Omfattning
7 600 kvm BTA ljus
Plats
Väsjön, Sollentuna

Krook & Tjäder vinner tillsammans med Conara Projektutveckling markavisningstävling för nytt bostadskvarter, Väsjö torg i Sollentunas kommun.

Kvarteret består av ett sjuttiotal bostäder i form av både lägenheter och radhus. Förslaget innehåller bland annat en hybrid mellan loftgångshus och växthus som utgör ett socialt nav i kvarteret. Där hittar man butiker och verksamheter för de boende men även för grannarna i omgivningen. Tomtens läge med skidbacke runt knuten och närheten till naturen är något vi bejakat i husets program som har fått en inriktning mot friluftsliv och motion. Stor vikt har lagts på social hållbarhet och en medveten strategi vad gäller energihushållningen.

Det arkitektoniska uttrycket är varierat och huskropparna tillåts bli egna individer. Helhetsintrycket hålls dock tillräckligt sammanhållet för att bilda en stadsmässig fond i gaturummet. En robust materialpalett har valts mot gator medans uttrycket mot parkstråket har en lättare karaktär.

Juryns motivering:
Förslaget är en väl genomtänkt helhetslösning som stämmer väl med den variation och småskalighet som eftersträvas i Väsjön. Kvarteret har en bra och robust struktur uppbyggd av genomtänkta trapphuslösningar. De variationsrika fasaderna hålls samman av goda materialval. Kvarteret har genom sin genomsläpplighet stora kvaliteter som även övriga stadsdelen vinner på. Väx-huset är ett mycket intressant och innovativt förslag i kvarteret.

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Arkitekterna Krook & Tjäder