Trädstaden Täppet

Beställare
NCC
Omfattning
11 radhus, ca 5500 kvm BTA
Plats
Kristianstad

Där trästad möter tallskog - gestaltningsambitionen för Trädstaden Täppet har främst varit att skapa en socialt hållbar kvartersstruktur som passar väl in i omgivande strandskog. Skogen planterades för drygt 100 år sedan, med föremålet att förhindra sandflykt, som tidigare varit ett stort problem över Kristianstadsslätten. Tilltaget har gett upphov till en unik flora och fauna som markanvisningsförslaget önskat bevara i så hög grad som möjligt. Trästadens låga och täta gatumiljö har en behaglig skala och utformningen med lokalgator, gårdsgator och innergårdar gör det lättare att mötas, där det också finns mer privata rum för den som söker ro och avskildhet. Arkitekturen knyter an till traditionell bebyggelsetypologi i svenska småstäder, men uttrycket speglar modernitet och samtid. Hållbarhetsperspektivet förankras ytterligare genom val av trä till stommar och fasader.

Arbetet tillsammans med NCC resulterade i en vinst och omfattar en tilldelning för bostäder med ett markområde på drygt 8000 kvm. Projektet omfattar bostäder åt K-Fastigheter (hyresbostäder) och Lernacken (bostadsrätter) med ungefär lika fördelning. Bygglovet är inlämnat och projektering förväntas påbörjas i augusti 2021.

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Arkitekterna Krook & Tjäder