Oceanhamnen

Beställare
Mjöbäcks entreprenad
Omfattning
43 lägenheter, 5135 kvm BTA. Markanvisningstävling år 2017.
Plats
Oceanhamnen, Helsingborg

I Oceanhamnen i Helsingborg har vi ritat ett förslag till ny bostadsbebyggelse. Förslaget är Krook & Tjäders bidrag till en markanvisningstävling om bostäder i Helsingborgs gamla hamnområde. Området som huserat hamnverksamhet och servat sjöfarten under lång tid är på väg att förvandlas till en modern stadsdel med bland annat bostäder, verksamhetslokaler och kontor.

I vårt förslag har vi inspirerats av platsens historia, karaktär och vattennära läge vilket kommit till uttryck i byggnadsform, fasadmaterial och hustyper m.m. Skimrande glaserat tegel, rostig cortenplåt och en rytmisk fasadindelning med associationer till områdets gamla industriarkitektur kännetecknar de tre hustyperna ”Kajhuset”, ”Magasinet” och ”Höghuset”. Hustypernas olika karaktärer återspeglar en stor variation av lägenheter och staplade radhus som tillsammans utgör en unik blandning av boendeformer inom samma kvarter. I kvarteret föreslås också lokaler, båtuthyrning och en takpool med magnifik utsikt över Öresund!

För mer info kontakta Malmökontoret

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Gamla kulturbolaget

Gamla kulturbolaget

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

Lavendelgården

Lavendelgården

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Arkitekterna Krook & Tjäder