Oceanhamnen

Beställare
Mjöbäcks entreprenad
Omfattning
43 lägenheter, 5135 kvm BTA. Markanvisningstävling år 2017.
Plats
Oceanhamnen, Helsingborg

I Oceanhamnen i Helsingborg har vi ritat ett förslag till ny bostadsbebyggelse. Förslaget är Krook & Tjäders bidrag till en markanvisningstävling om bostäder i Helsingborgs gamla hamnområde. Området som huserat hamnverksamhet och servat sjöfarten under lång tid är på väg att förvandlas till en modern stadsdel med bland annat bostäder, verksamhetslokaler och kontor.

I vårt förslag har vi inspirerats av platsens historia, karaktär och vattennära läge vilket kommit till uttryck i byggnadsform, fasadmaterial och hustyper m.m. Skimrande glaserat tegel, rostig cortenplåt och en rytmisk fasadindelning med associationer till områdets gamla industriarkitektur kännetecknar de tre hustyperna ”Kajhuset”, ”Magasinet” och ”Höghuset”. Hustypernas olika karaktärer återspeglar en stor variation av lägenheter och staplade radhus som tillsammans utgör en unik blandning av boendeformer inom samma kvarter. I kvarteret föreslås också lokaler, båtuthyrning och en takpool med magnifik utsikt över Öresund!

För mer info kontakta Malmökontoret

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Barlasten

Barlasten

Villa R

Villa R

BRF VERDE

BRF VERDE

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Vyn

Vyn

Barkabystaden

Barkabystaden

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Nya Hovås

Nya Hovås

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Brf Cortado

Brf Cortado

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Lundby park

Lundby park

Arkitekterna Krook & Tjäder