Kvarteret Krabban

Beställare
Mjöbäcks entreprenad
Omfattning
3 500 kvm
Plats
Vellinge, Skåne

I centrala Vellinge har vi ritat två lägenhetshus i tegel som kommer att bli en ny del av den lantbruksmiljö som tidigare utgjordes av en bondgård. Boningshus och flygelbyggnad från den gamla bondgården bibehålls och kompletteras med de två nya huskropparna vilka tillsammans med förrådshusen ramar in det som tidigare var bondgårdens gårdsplan. Landskapsgestaltningen hjälper till att förstärka den lantliga karaktären genom bl.a. gårdsplan och odlingsmöjligheter.

BTA Designkontor, Krook och Tjäder Malmö

Relaterade projekt - Bostäder
Villa R

Villa R

Vyn

Vyn

Barlasten

Barlasten

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Nya Hovås

Nya Hovås

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Frigg Hyllie

Frigg Hyllie

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Lundby park

Lundby park


Arkitekterna Krook & Tjäder