Kvarteret Krabban

Beställare
Mjöbäcks entreprenad
Omfattning
3 500 kvm
Plats
Vellinge, Skåne

I centrala Vellinge har vi ritat två lägenhetshus i tegel som kommer att bli en ny del av den lantbruksmiljö som tidigare utgjordes av en bondgård. Boningshus och flygelbyggnad från den gamla bondgården bibehålls och kompletteras med de två nya huskropparna vilka tillsammans med förrådshusen ramar in det som tidigare var bondgårdens gårdsplan. Landskapsgestaltningen hjälper till att förstärka den lantliga karaktären genom bl.a. gårdsplan och odlingsmöjligheter.

BTA Designkontor, Krook och Tjäder Malmö

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Arkitekterna Krook & Tjäder