Kolla Parkstad

Beställare
Eksta Bostads AB
Omfattning
Ett flerbostadshus om 69 lägenheter och ett mindre flerbostadshus med 8 lägenheter
Plats
Kungsbacka

Vi har ritat Kungsbackas första trygghetsboende! Byggnaden är ett passivhus certifierat enligt Feby 12 och är klassat som Miljöbyggnad guld. Byggnaden är inflyttningsklar under februari 2018. Kolla Parkstads Trygghetsboende är ett nytänkande projekt med fokus på social gemenskap för de boende. Gemensamma utrymmen, både publika och mer privata, främjar spontana möten mellan människor vilket vi anser är en viktig del för att skapa känslan av tillhörighet och trygghet. Den generösa gemensamhetslokalen nås invändigt från samtliga trapphus och bildar husets hjärta.

Tegelfasaden är bearbetad och stor omsorg har lagts vid detaljering och materialval. Mot gatan utförs mönstertegling, välkomnande entrénischer och trapphusens vinterträdgårdar skapar fasadens karaktäristiska burspråk. Det glasade hörnet vid gemensamhetslokal/lobby skapar en viktig kontakt mellan de boende och staden. Den grönskande gården skapar möjlighet till gemenskap och utrustas bla med pergola, boulebana och odlingsmöjligheter. På gården ligger också ett mindre flerbostadshus i trä också det ett passivhus.

Fotograf: Calle Wärnelöv, Åke Eson Lindman

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Gamla kulturbolaget

Gamla kulturbolaget

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

Lavendelgården

Lavendelgården

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Arkitekterna Krook & Tjäder