Kolla Parkstad

Beställare
Eksta Bostads AB
Omfattning
Ett flerbostadshus om 69 lägenheter och ett mindre flerbostadshus med 8 lägenheter
Plats
Kungsbacka

Vi har ritat Kungsbackas första trygghetsboende! Byggnaden är ett passivhus certifierat enligt Feby 12 och är klassat som Miljöbyggnad guld. Byggnaden är inflyttningsklar under februari 2018. Kolla Parkstads Trygghetsboende är ett nytänkande projekt med fokus på social gemenskap för de boende. Gemensamma utrymmen, både publika och mer privata, främjar spontana möten mellan människor vilket vi anser är en viktig del för att skapa känslan av tillhörighet och trygghet. Den generösa gemensamhetslokalen nås invändigt från samtliga trapphus och bildar husets hjärta.

Tegelfasaden är bearbetad och stor omsorg har lagts vid detaljering och materialval. Mot gatan utförs mönstertegling, välkomnande entrénischer och trapphusens vinterträdgårdar skapar fasadens karaktäristiska burspråk. Det glasade hörnet vid gemensamhetslokal/lobby skapar en viktig kontakt mellan de boende och staden. Den grönskande gården skapar möjlighet till gemenskap och utrustas bla med pergola, boulebana och odlingsmöjligheter. På gården ligger också ett mindre flerbostadshus i trä också det ett passivhus.

Fotograf: Calle Wärnelöv, Åke Eson Lindman

Relaterade projekt - Bostäder
Lundby park

Lundby park

Titteridamm

Titteridamm

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Vyn

Vyn

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Väsjön

Väsjön

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Nya Hovås

Nya Hovås

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Barlasten

Barlasten

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Marstrand

Marstrand

Frigg Hyllie

Frigg Hyllie

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Villa R

Villa R


Arkitekterna Krook & Tjäder