Gamla kulturbolaget

Beställare
Tidrum
Omfattning
3450 kvm
Plats
Malmö

I korsningen Bergsgatan/Friisgatan i Malmö ligger idag en historisk byggnad där den ikoniska rockklubben Kulturbolaget bedrivit sin verksamhet i 30 år. Den befintliga miljön påminner än idag om de småindustrier och verkstäder som låg till grund för Möllevångens och Malmös identitet som industri‐ och arbetarstad. När Kulturbolaget flyttar till mer centrala lokaler kommer den gamla verkstadsbyggnaden återigen byggas ut, renoveras och i vissa fall återställas.

Kvarteret ingår i ett sammanhang av äldre verkstads- och industribyggnader och är uppförd i ett tids- och platstypiskt rött handslaget tegel i blockförband. I Krook & Tjäders gestaltning ligger stort fokus på att bevara och komplettera. Fasaden bedöms ingå i en kulturhistoriskt värdefull miljö och får därför behålla sin karaktär, tas om hand, rustas upp och bibehållas som en tydligt läsbar historisk gestalt i stadsrummet.

Byggnaden grundades ursprungligen år 1916 som en filial till Scania Vabis försäljningskontor och har sedan dess haft olika användningsområden, inklusive verkstad, textilindustri, bingohall och restauran. I början fanns även en lägenhet i bottenvåningen i hörnet Gergsgatan/Friisgatan, men när byggnaden 1934 fick en andra våning mot Bergsgatan ersattes den med två större lägenheter på den nya våningen. Med den gällande detaljplanen som utgångspunkt byggs huset nu ut på höjden för att mäta sig med övriga byggnader i kvarteret. En ny stomme reses bakom den befintliga tegelfasaden för att bevara dess utseende och skapa ett enhetligt taklandskap som läker ihop stadsrummet.

Nya bostäder byggs både inom befintlig volym och tillkommande våningar. De tillkommande bostadsvåningarna utförs i en kombination av bandtäckning och fint korrugerad kopparplåt. Kopparn är vald på grund av dess naturliga karaktär och patina som står fint mot de befintliga tegelfasaderna och gaturummet. Ett listverk förtydligar fasadernas rytm och koppling till befintlig bebyggelse med syftet att skapa ett nytillskott med en stark egen karaktär som tillför platsen höga arkitektoniska värden.

Byggnaden är idag stängd och sluten stora delar av dygnet. Då den i framtiden kommer att rymma både bostäder och publika lokaler skapas en större öppenhet och mångfald som ökar tryggheten på platsen. Kvarterets insida tillförs nya kvaliteter med bostadsgård och entrébalkonger och bidrar till ytterligare liv och närvaro i den redan innehållsrika miljön.

Totalt kommer den transformerade byggnaden rymma fyra våningar och två takvåningar i sin nya tappning. Bottenvåningen inrymmer lokalytor, trapphus, miljö- och teknikutrymmen samt cykelförråd. I det centrala läget är cykel ett attraktivt transportmedel och därför har enkel åtkomlighet samt servicestation i cykelrummet prioriterats. Både enkelsida och genomgående lägenheter i varierade storlekar kommer finnas i utbudet. Plan 6 kompletterar innergården med gemensamma ytor för de boende i form av takträdgård, utekök och bastu. Materialvalen i lägenheterna och de gemensamma ytorna knyter an till byggnadens karaktär för att skapa ett projekt som hålls samman såväl invändigt som utvändigt.

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Gamla kulturbolaget

Gamla kulturbolaget

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Lavendelgården

Lavendelgården

Arkitekterna Krook & Tjäder