Campusområdet, Vellinge

Beställare
Mjöbäcks Entreprenad AB och Finja AB
Omfattning
2 400 kvm BOA
Plats
Vellinge

Tävlingsförslaget återknyter till den långa traditionen av tegelhusbyggande i Skåne och Vellinge. I förslaget har vi haft ambitionen att använda ett traditionellt material på ett nytt sätt genom användning av ett sk skärmtegel i ett av husen. Istället för att muras så monteras detta tegel på en stomme av trä eller betong. Med skärmtegel är det tydligt att teglet faktiskt utgör en fasadskärm framför en stomme av ett annat material. Den här materialanvändningen beskriver bättre hur ett “tegelhus” idag faktiskt är uppbyggt.

Vinst i markanvisning år 2016
Vinst för område A, pågående

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Barlasten

Barlasten

Villa R

Villa R

BRF VERDE

BRF VERDE

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Vyn

Vyn

Barkabystaden

Barkabystaden

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Nya Hovås

Nya Hovås

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Brf Cortado

Brf Cortado

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Lundby park

Lundby park

Arkitekterna Krook & Tjäder