BRF VERDE

Beställare
Resona Utveckling AB
Omfattning
42 st lägenheter, från 1-4 rok
Plats
Södra Brunnshög, Lund

Kvarteret som mötesplats

Kvarteret Hängmattan och brf Verde är det första man möter när man anländer västerifrån till Södra Brunnshög. Här har vi tillsammans med Resona utvecklat ett variationsrikt och levande kvarter med 42 lägenheter med stor variation, från ettor till fyror i etage. Ett entrétorg i nordväst, en södervänd innergård med växthus och grillplats samt marklägenheter med entréer som vetter mot gatan bidrar till att skapa en levande, dynamisk miljö kring kvarteret. Här finns rika möjligheter att umgås eller växla några ord med grannar och förbipasserande. Krook & Tjäder har ritat såväl hus som utemiljö och vi har lagt stor vikt vid att skapa miljöer som uppmuntrar till att stanna upp en stund extra på väg till eller från bostaden.

Volymspel

Tre byggnadsvolymer med sadeltak vilar på en gemensam sockel av matrisgjuten mörk betong. Mörka socklar i stenmaterial är genomgående för samtliga nytillkomna kvarter i Södra Brunnshög och utgör ett element som knyter samman bebyggelsen. De tre volymerna är alla klädda i aluminium både på fasad och tak. Materialet håller samman kvarteret men en variation skapas genom nyansskillnader i kulör och varierande format mellan de olika volymerna. Två av huskropparna är klädda i champagnefärgade och rombformade fasadelement medan den tredje kläs i silverfärgad bandtäckning. Tillsammans utgör de en tydlig komposition som trots sitt strikta uttryck skapar en lekfull helhet.

Hållbara val

Material och system i kvarteret är valda utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Kvarteret är uppfört med en stomme i betong med hög inblanding av slaggprodukter. Detta ger en minskning i koldioxidavtryck med ca 50%. Fasadmaterialet av aluminium har en mycket lång livslängd och kan återvinnas den dag det behöver bytas ut. De södervända taken är till stor del försedda med solceller för att minska kvarterets energikonsumtion.

Genom att ordna ett generöst cykelrum bekvämt åtkomligt direkt från entrétorget hoppas vi kunna bidra till minskad bilanvändning. Det gemensamma växthuset på gården skapar grogrund för närproducerade, egenodlade grönsaker likaväl som socialt umgänge mellan grannarna.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Gamla kulturbolaget

Gamla kulturbolaget

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

Lavendelgården

Lavendelgården

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Arkitekterna Krook & Tjäder