Bjärred Centrum

Beställare
Mjöbäck entreprenad och Järngrinden
Omfattning
53 lägenheter, 13 radhus och centrumverksamhet, 6250 kvm BTA
Plats
Bjärred, Skåne

Intill Bjärreds gamla centrumhus skapas en ny blandad bebyggelse som förstärker platsens funktion som byns centrum. Bebyggelsen ger Bjärredborna mer service i form av caféer, restauranger en blomsterbutik m.m. Förslaget tillför spännande bostäder för flera olika målgrupper i centrum vilket ökar tryggheten och skapar god social hållbarhet.

Visionen är att skapa ett centrum som sticker ut i gaturummet, sänker farten och uppmuntrar förbipasserande att stanna till. Visionen är också att göra centrum påmint om Bjärreds stora kvaliteter, att Bjärred gränsar både till havet och till det skånska åkerlandskapet. Dessa element återspeglas i förslagets markgestaltning på det gröna torget. Valet av tegel återknyter till ortens historia som bruksort med produktion av tegel.

Vinst år 2016 i markanvisningstävling, pågående.

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Gamla kulturbolaget

Gamla kulturbolaget

Lundby park

Lundby park

Kvarteret Navet

Kvarteret Navet

Lavendelgården

Lavendelgården

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

Järpgårdarna, Östra Röjsmon

BRF VERDE

BRF VERDE

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Villa R

Villa R

Barlasten

Barlasten

Brf Cortado

Brf Cortado

Gårdshusen

Gårdshusen

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Godhems Backe

Godhems Backe

Jämtlandshus

Jämtlandshus

Vyn

Vyn

Barkarbystaden kv.15

Barkarbystaden kv.15

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Nya Hovås

Nya Hovås

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Arkitekterna Krook & Tjäder