Bjärred Centrum

Beställare
Mjöbäck entreprenad och Järngrinden
Omfattning
53 lägenheter, 13 radhus och centrumverksamhet, 6250 kvm BTA
Plats
Bjärred, Skåne

Intill Bjärreds gamla centrumhus skapas en ny blandad bebyggelse som förstärker platsens funktion som byns centrum. Bebyggelsen ger Bjärredborna mer service i form av caféer, restauranger en blomsterbutik m.m. Förslaget tillför spännande bostäder för flera olika målgrupper i centrum vilket ökar tryggheten och skapar god social hållbarhet.

Visionen är att skapa ett centrum som sticker ut i gaturummet, sänker farten och uppmuntrar förbipasserande att stanna till. Visionen är också att göra centrum påmint om Bjärreds stora kvaliteter, att Bjärred gränsar både till havet och till det skånska åkerlandskapet. Dessa element återspeglas i förslagets markgestaltning på det gröna torget. Valet av tegel återknyter till ortens historia som bruksort med produktion av tegel.

Vinst år 2016 i markanvisningstävling, pågående.

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Barlasten

Barlasten

Villa R

Villa R

BRF VERDE

BRF VERDE

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Vyn

Vyn

Barkabystaden

Barkabystaden

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Nya Hovås

Nya Hovås

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Brf Cortado

Brf Cortado

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Lundby park

Lundby park

Arkitekterna Krook & Tjäder