• Krook Tjader Vyn

Bostäder

Bostäderna är en viktig pusselbit i byggandet av staden och samhället. Vi utgår alltid från människan, platsen och dess förutsättningar i god dialog med beställare, brukare och boende. Hos oss jobbar bostadsarkitekten i nära samarbete med plan- och landskapsarkitekt. Det säkerställer ett helhetstänk kring boendet som innefattar såväl byggnaden och dess stadsmässiga sammanhang som utemiljön där människor möts. Genom lyhördhet och god förståelse för beställarens affär kombinerar vi kreativitet och nyfikenhet med kvalitet och beständigt byggande som gör att byggnaden håller över tid. Vi värdesätter mångfald och en bostadsarkitektur för livets alla skeden och livssituationer, som återspeglar det samhälle vi lever i. Social hållbarhet och integration är nyckelaspekter i det gemensamma samhällsbygget.

Bostäder
"Vi utgår alltid från människan, platsen och dess förutsättningar. Hos oss jobbar arkitekten i nära samarbete med plan- och landskapsarkitekt."

ISAK HEEDMAN, arkitekt

 

Relaterade projekt - Bostäder
Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Vyn

Vyn

Barlasten

Barlasten

Marstrand

Marstrand

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Villa R

Villa R

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Frigg Hyllie

Frigg Hyllie

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Nya Hovås

Nya Hovås

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Väsjön

Väsjön

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge


Arkitekterna Krook & Tjäder