• Krook Tjader Vyn

Bostäder

Bostäderna är en viktig pusselbit i byggandet av staden och samhället. Vi utgår alltid från människan, platsen och dess förutsättningar i god dialog med beställare, brukare och boende. Hos oss jobbar bostadsarkitekten i nära samarbete med plan- och landskapsarkitekt. Det säkerställer ett helhetstänk kring boendet som innefattar såväl byggnaden och dess stadsmässiga sammanhang som utemiljön där människor möts. Genom lyhördhet och god förståelse för beställarens affär kombinerar vi kreativitet och nyfikenhet med kvalitet och beständigt byggande som gör att byggnaden håller över tid. Vi värdesätter mångfald och en bostadsarkitektur för livets alla skeden och livssituationer, som återspeglar det samhälle vi lever i. Social hållbarhet och integration är nyckelaspekter i det gemensamma samhällsbygget.

Bostäder
"Vi utgår alltid från människan, platsen och dess förutsättningar. Hos oss jobbar arkitekten i nära samarbete med plan- och landskapsarkitekt."

ROBERT FEKETE, arkitekt

 

Relaterade projekt - Bostäder
Villa R

Villa R

Vyn

Vyn

Barlasten

Barlasten

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Frigg Hyllie

Frigg Hyllie

Marstrand

Marstrand

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Nya Hovås

Nya Hovås

Morängatan

Morängatan

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Väsjön

Väsjön


Arkitekterna Krook & Tjäder