• KT Projekt 2

Kompetensområden

Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byggnaden in i minsta detalj.

På Krook & Tjäder arbetar vi utifrån kompetensområden. Omvärlden förändras hela tiden och genom ett tydligt fokus på respektive område deltar vi i forskning och för en ständig diskussion kring arkitektur, utveckling och gestaltning. Varje kompetensområde spänner över hela koncernen och säkerställer att vi, från alla kontor, alltid kan bistå med en gedigen kompetensbank och en kreativ mångfald inom respektive område.

Johan Vonwachenfeldt1 Thumb

"Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byggnaden in i minsta detalj."

JOHAN VON WACHENFELDT, VD och Arkitekt 

 

Arkitekterna Krook & Tjäder