Experter Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Experter

För att säkerställa god kvalitet och vässa våra uppdrag har vi certifierade och diplomerade experter inom flera områden. Våra experter finns nära till hands som stöd i våra uppdrag, vilket bidrar med samordning, kunskap, dokumentation och verifiering av våra processer.

På Krook & Tjäder utökar vi ständigt vår expertis. Vi har bl.a. medarbetare som är certifierade och diplomerade inom Citylab, Miljöbyggnad, Breeam, Tillgänglighet, Kulturvärden, Fukt och Arbetsmiljö. Utöver det har vi kunskap och erfarenhet av våra vanligaste certifieringssystem samt Träbyggnad.

Våra certifierade och diplomerade experter går även att anlita utöver arkitekturuppdrag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sofie Sarfati, Kvalitet- och Miljöchef

Arkitekterna Krook & Tjäder