Landskaps­arkitektur

Vi analyserar platser, deras historia och hur människor använder den fysiska miljön.

Drönarbild ovanifrån visar landskapsarkitektur från Ångfärjeparken i Helsingborg

Vårt uppdrag

Utemiljöer där människor trivs


Landskapsarkitekten har en given roll i våra uppdrag. Vi arbetar visionärt och konceptuellt i tidiga skeden parallellt med att vara konkreta och specifika i komplexa projekteringsuppdrag.

Vår helhetssyn och lyhördhet för specifika behov ger oss förutsättningar att skapa mervärde i projektens alla skeden.

Landskapsarkitektur, visualisering av Karlslunds idrottsområde i Landskrona

Karlslund idrottsområde, Landskrona

Expertis

Klimatanpassad gestaltning


Vi analyserar platser, deras historia och hur människor använder den fysiska miljön för att kunna gestalta bra landskapsarkitektur med hög kontinuitet. Vi tydliggör och möjliggör för ekologiska kretslopp, dirigerar flöden, gestaltar klimatanpassat och löser detaljfrågor med exempel i höjdsättning, dagvattenhantering, tillgänglighet, trygghet och hållbarhet.

Med kompetens inom blågröngrå-system, biologisk mångfald och vidare förvaltning arbetar landskapsarkitekten även drivande med arkitekten, vilket bidrar till en sammanhållen helhet samtidigt som att det säkerställer en stringent hög kvalitet.

Vi tar oss an komplexa uppdrag där vi sammanför rent tekniska aspekter i den fysiska miljön med en gestaltad och inkluderande upplevelse, där landskapsarkitektens kunskap är viktig framför allt för att möta vår tids klimatutmaningar.

Mer om klimatanpassning & dagvattenhantering
Gamlestaden_Illustrationsplan

Gamlestaden, Göteborg

"Vi kan ge förslag på blågröna strukturer och omhändertagande av dagvatten."
David Bartenius medarbetare landskapsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
David Bartenius

Landskapsarkitekt och ansvarig inom Landskapsarkitektur

om ett projekt

Gestaltning som tar avstamp i platsens historia


Dockanparken är belägen i och kring en gammal torrdocka. Parken utgör den första kontakten med H+-området från staden då en ny cykelbro från Helsingborg centrum landar här.

Dockanparken med Djungellekan mottog Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2022.

Läs mer om Dockanparken och Djungellekan
Dockanparken Helsingborg
Djungellekan i Helsingborg
Dockanparken i Helsingborg

Relaterade projekt

Se alla