Bostäder

Vi värdesätter mångfald och en bostadsarkitektur för livets alla skeden och livssituationer som återspeglar det samhälle vi lever i.

Lundbypark i Göteborg balkonger och loftgångar

Bostäderna är en viktig pusselbit i byggandet av staden och samhället. På Krook & Tjäder värdesätter vi mångfald och en bostadsarkitektur för livets alla skeden och livssituationer som återspeglar det samhälle vi lever i. Vi utgår alltid från människan, platsen och dess förutsättningar i god dialog med beställare, brukare och boende.

Brf Cortado Hyllie, Malmö Krook & Tjäder

Brf Cortado Hyllie, Malmö

Brf Cortado Hyllie, Malmö Krook & Tjäder

samlad kompetens

Helhetstänk kring boendet


Hos oss jobbar bostadsarkitekten i nära samarbete med våra hållbarhetsspecialister, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, visualiserare, tillgänglighetssakkunniga, solvärmelast samt dagsljusberäknare. Närheten till vår samlade kompetensbank innebär att vi har tillgång till rätt kunskap från tidiga strukturskisser, planprocesser till projektering. Det säkerställer ett hållbart helhetstänk kring boendet som innefattar såväl byggnaden och dess stadsmässiga sammanhang som utemiljön där människor möts. Vår samlade kompetens och vår geografiska spridning medför korta ledtider, rätt förutsättningar in i projektet, en helhet och hög kvalitet.


Brf Cortado är ett exempel där det nära samarbetet mellan landskapsarkitekter och arkitekter genomsyrar känslan och det framtagna konceptet såväl byggnader som den fysiska utemiljön.

Brf Cortado
Brf Cortado i Hyllie innergård Krook & Tjäder

Brf Cortado Hyllie, Malmö

Vårt hållbarhetsarbete

De globala målen som styrmedel


Vi har Agenda 2030 de globala delmålen som utgångspunkt för hur vi styr vårt hållbarhetsarbete. För att driva våra projekt i en mer hållbar riktning i ett tidigt skede arbetar vi med vårt hållbarhetsverktyg LOG. I varje uppdrag finns en hållbarhetssamordnare som säkerställer uppdragets hållbarhetsarbete och tar in de specialister som behövs.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet
Medarbetare LOG Krook & Tjäder

Vår samlade kompetens och vår geografiska spridning medför en helhet och hög kvalité.

Om ett projekt

Lundbypark, ett boende med mervärde.

Precis norr om Ramberget på centrala Hisingen har Krook & Tjäders arkitekter och landskapsarkitekter ritat ett av fyra slutna kvarter som utgör byggstenarna i bostadsområdet Lundbypark.

läs mer
Lundby Park i Göteborg.
Orangeri Lundby Park.
"Vi värdesätter mångfald och en bostadsarkitektur för livets alla skeden och livssituationer som återspeglar det samhälle vi lever i."
Jens Setterberg medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Stockholm
Jens Setterberg

Arkitekt och ansvarig inom Bostäder

Ritning fasad bostad
Modell av bostad

Relaterade projekt

Se alla