Varumärkes­utveckling

Vi ökar attraktionskraften och ger affären större kommersiell framgång.

Tinktur varumärkesutveckling

Tinktur arbetar med att öka fastighetsvärdet i byggnations- och utvecklingsprojekt. Genom att varumärkesstrategi, identitet och kommunikation utvecklas tillsammans med den fysiska gestaltningen skapas tidigt en gemensam målbild.

Vi jobbar sida vid sida med fastighetsutvecklare, arkitekter, stadsplanerare och marknadsteam. Vår uppgift är att ge morgondagens arbetsplatser, hotell, bostäder och stadsdelar en stark dragningskraft och därmed ett ökat värde.

Varumärkesutveckling inspirationsbild
Varumärkesutveckling inspirationsbild

VI KAN FÖRFÖRA

Vårt verktyg heter attraktionsvetenskap


Vad får människor att välja en sak framför en annan? Grundar vi våra beslut på fakta och rationella argument? Nej! För att väcka begär behövs någon form av emotionell reaktion. Attraktionsvetenskap bygger på förståelse för hur människor lever, arbetar, tänker, känner och drömmer. Med den kunskapen tar vi fram banbrytande idéer för unik utstrålning och kommersiell dragningskraft.

Vi tar fram en stark förenande idé som leder till varumärkesstrategi, platsvarumärke och visuell identitet. I tidiga skeden fungerar den som en grund för beslutsunderlag, sedan en gemensam målbild – en kompass för varumärket. Den förenande idén är också bärande i kommersiella budskap och externa kampanjer.

Varumärkesutveckling inspirationsbild

Hävstång för framgång


Ett genomtänkt varumärke skapar förtroende. När vi får utveckla det redan från början ger vi möjligheter för långsiktiga relationer med investerare, kunder, leverantörer, invånare och samhället i stort. Vi ser till att våra uppdragsgivare har rätt material att bit för bit bygga ett konsekvent varumärke som växer både i styrka och attraktion.

Vi vet att ett starkt varumärke över tid leder till en högre värdering och ökar attraktiviteten för både investerare och kunder. När projektet står klart lever varumärket vidare.

Varumärkesutveckling inspirationsbild

"Vi ökar attraktionskraften och ger affären större kommersiell framgång."

Karin Jacobsson, VD & Creative Director på Tinktur
Karin Jacobsson - Tinktur

Tinktur startades hösten 2022 av Karin Jacobsson, tidigare delägare i Forsman & Bodenfors – en av världens mest prisade reklambyråer.