Industri, logistik & handel

Med genomtänkta arkitektoniska lösningar maximerar vi byggyta och användandet. Vi arbetar med hela processen, från placering på tomten till leverans av möbler.

Hässleholmsdepån

Krook & Tjäder har mångårig erfarenhet av industri och logistik. Med genomtänkta arkitektoniska lösningar bidrar vi till att optimera verksamheten. Vi vet hur en anläggning bör utformas för att maximera ytan och användandet. Vi har erfarenhet av stora komplexa projekt där vi är delaktiga i hela processen från placering på tomten till leverans av möbler.

Hässleholmsdepån, Skåne

Hässleholmsdepån, Skåne

Inredining RTR Emersson, Mölnlycke

RTR Emersson, Mölnlycke

Hässleholmsdepån

Hässleholmsdepån, Skåne

Vår kunskap

Optimering av placering och byggyta


Vi tar fram lösningar för hur tomten utnyttjas på bästa sätt för att maximera byggyta. Vi stämmer av kundens behov och ser till att skapa en anläggning där vi bland annat ser till att optimera placering logistikbyggnadens varumottagning, flöden, säkerhetsaspekter, dagsljusförhållande men även annonsläge för entré och för hela anläggningen.

Mathem, Stockholm

Mathem, Stockholm

Mathem, Stockholm

Mathem, Stockholm

"Vi vet hur en anläggning bör utformas för att maximera ytan och användandet."
Helena Ström medarbetare byggnadsingenjör Krook & Tjäder Göteborg
Helena Ström

Byggnadsingenjör

Vi har djup kunskap kring utformning av omgivande mark med avseende på omhändertagande av dagvattenhantering och biologisk mångfald, men även kunskap om konnektivitet och framtidens mobilitet och distributionssätt viket ger förutsättningar för hållbarhet över tid.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet
Mathem, Stockholm
Apotea

Apotea, Morgongåva

prisade anläggningar

Varulager för livsmedel


Vi har en gedigen teknisk kompetens i att rita kyl- och frysanläggningar där vi gjort flertalet prisade anläggningar med höglager och automation. Bl.a. Mathems omlastning och distribution av varor till kund med internethandel i Stockholm. Men även Coops varuterminal i Eskilstuna, som är en logistikanläggning med en automatiserad varuterminal och en av Sveriges största terminaler för livsmedel.

cat-coop-automotive-terminal

Cat - COOP automotive terminal, Eskilstuna

Människan i centrum

Attraktiv arbetsmiljö


Logistikcentrum är arbetsplats för ett stort antal medarbetare som innefattar alltifrån kontor, lager, omklädning, gym och personalrestaurang. Därför lägger vi stor omsorg om en attraktiv arbetsmiljö både när det gäller planlösning men även färgsättning, materialval och inredning.

RTR Emersson

RTR Emersson, Mölnlycke

AP&T, Ulricehamn

AP&T, Ulricehamn

Cat - COOP automotive terminal, Eskilstuna

Cat - COOP automotive terminal, Eskilstuna

Samverkan

E-handel och logistik


Handel har historiskt varit en central mötesplats i staden där människor möts, utbyter varor och umgås. Från cityhandel till externhandel, digitalisering och ett alltmer cirkulärt handelsmönster gör att vi idag ser nya behov. Digitaliseringen har skyndat på e-handelns utveckling mot ett mer diversifierat handelsmönster hos konsumenten.

På Krook & Tjäder diskuterar, driver och samarbetar vi kring framtidens handel. Ett kreativt samtal där vi jobbar tätt med fastighetsägare, entreprenörer och kommuner för att skapa levande stadskärnor och handelslösningar.

Vår kompetens inom logistik, handel, varumärke, inredning och stadsbyggnad gör att vi har en gedigen kunskap och förmåga att navigera i framtida handelsmönster. Vi är nyfikna på hur vi tillsammans kan skapa hållbara och attraktiva lösningar!

Samtal kring logistik och e-handel - Arkitekterna Krook & Tjäder
Galleria Trädgården, Varberg

Galleria Trädgården, Varberg

Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Relaterade projekt

Se alla