Inrednings­leveranser

I våra inredningsuppdrag har vi som mål att redan i designfasen synliggöra och arbeta med kostnadsstyrning.

Soffgrupp på Svenskt Näringslivs huvudkontor i Stockholm, projekt av Krook & Tjäder Solutions och inredningsarkitekter

Vår kunskap

Från skiss till färdig inredningsleverans


Krook & Tjäder är ett ”full service”-arkitektkontor, vilket innebär att vi är vana vid tvärdisciplinära samarbeten som krävs vid en om- och nybyggnation.

Krook & Tjäder Solutions har som utgångspunkt att arbeta lösningsorienterat med nära och öppen dialog med både kund och arkitekt. Vi arbetar i huvudsak proaktivt i tidiga skeden med att tidigt kalkylera inredningskoncepten för att på så sätt kunna ge investeringsunderlag, gestaltningsförutsättningar och kunna värdera och säkerställa projektets genomförande och resultat.

I projektens senare skeden ombesörjer vårt team hela upphandling och inköpsprocessen av både lös och fast inredning och projektleder hela montage och möbelleveransen i nära dialog med kund och arkitekt.

Läs mer om våra tjänster inom inredningsarkitektur
Medarbetare inredning Göteborg
Belysningsarmatur Nunchis huvudkontor i Göteborg

Nunchi, Göteborg