Utbildning

En välplanerad skola med helhetstänk kring den fysiska innemiljön och den gemensamma utemiljön skapar förutsättningar för en kreativ och tillåtande skola och arbetsplats.

Musiksal på Borås Kulturskola i Simonsland

Utgångspunkt

En skola för alla


Skolan är en mötesplats som ska värna demokrati och trygghet där alla individer vågar, får och kan ta plats. Inspirationen sitter till stor del i rummen vi ritar. En skolmiljö där fysiskt gestaltande lärandemiljön, färgsättning och ljussättning skapar förutsättningar för nyfiket, lustfyllt och kreativt lärande.

Vi arbetar nära beställaren med stor förståelse för verksamheten och dess behov. Oavsett om det handlar om utveckling av befintlig fastighet eller nybyggnation. En välplanerad skola med helhetstänk kring den fysiska innemiljön och den gemensamma utemiljön skapar förutsättningar för en kreativ och tillåtande skola att arbeta i för såväl lärare som elever.

Barn som springer på gården på Håstens Förskola i Varberg

Håstens Förskola, Varberg

Lärandemiljöer ska ge tillgång till olika sätt att ta till sig och lära.

Vårt erbjudande

Nära samarbeten skapar helhet


Våra uppdrag innefattar allt från förskolor, grund- och gymnasieskolor till högskolor och universitet. Vi ritar även idrottshallar, kulturskolor och skolor med inriktning ex. för särskilda behov.

Utemiljö är nära integrerat i våra uppdrag och våra landskapsarkitekter gestaltar och projekterar ofta utemiljöer såsom gårdar och idrottsplatser kopplat till utbildningslokaler. Vi tar även fram koncept och projekterar lös inredning och bistår vid behov i upphandlingsprocessen.

Vi utför uppdrag från tidigt skede, såsom framtagning av underlag till detaljplan, programarbete och förstudier, hela vägen till projektering av total-, general- och samverkansentreprenader. Vi arbetar även med behovsanalyser, dialogprocesser och tidiga utvecklingsprojekt.
Vårt arbete sker alltid i nära samarbete med beställare, verksamhet, specialister, fastighetsägare, konsulter och entreprenörer.

Mer om hur vi arbetar inom projektledning
Färgglada stolar utanför Scenrummet på Borås Kulturskola i Simonsland

Borås Kulturskola, Borås

Visualisering av utemiljö, nybyggnad och renovering på Bräckeskolan i Göteborg

Bräckeskolan, Göteborg

Hållbarhet

Dialog och samverkan


Vi arbetar inkluderande och arrangerar workshops anpassade efter uppdragets förutsättningar. I våra uppdrag arbetar vi gärna utifrån vår arbetsmetod Creative Direction där vi identifierar projektets bärande idé och sätter tydliga gemensamma mål.

Hållbarhet är centralt i allt vi gör och allt fler av våra byggnader inom utbildning blir certifierade med t.ex. Svanen och Miljöbyggnad. För att få ett tydligt driv och förankring kring hållbarhetsfrågor använder vi oss av hållbarhetsverktyget LOG där vi på ett lekfullt och delaktigt sätt identifierar projektets hållbarhetsaspekter. Vi arbetar aktivt med barnkonventionen och säkerställer alltid att barnens rättigheter möts.

Vi medverkar även i olika forum och konferenser både som föreläsare och deltagare. Bl.a. är vi medlem och aktiva inom Forum Bygga skola som är ett stort nätverk där vi delar med oss och kan ta del av andras erfarenheter och utmaningar.

Kollegor på Krook & Tjäder i Göteborg
"Vi arbetar för skolmiljöer där alla får rum att utvecklas."
Martina Rahm medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Borås
Martina Rahm

Arkitekt och ansvarig inom Utbildning

Relaterade projekt

Se alla