Vård & omsorg

Den arkitektoniska miljön har en stor påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande.

Interiör bild från Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar

Vår kunskap

Attraktiva vårdmiljöer


På Krook & Tjäder har vi en bred erfarenhet av läkande miljöer inom vården för både offentliga och privata aktörer. Vi vet hur betydelsefull vårdmiljön är för både patienter, personal och anhöriga.

Vi skapar attraktiva vårdmiljöer med utgångspunkt i EvidensBaserad Design (EBD) och beprövad erfarenhet. Genom ett aktivt deltagande i de forskningsforum som finns, fångar vi upp aktuella rön inom området och håller oss uppdaterade med den senaste kunskapen.

Våra experter inom sjukhusplanering, vård- och omsorgsboenden, laboratoriemiljöer och högteknologiska vårdmiljöer säkerställer att vårdens krav och behov uppfylls med en funktionell och inspirerande gestaltning.

Visualisering av förslag för äldreboende

Äldreboende, Hörby Kommun

Vårt erbjudande

Genom processens alla faser


Med stor kunskap och engagemang stödjer våra specialister beställare och verksamheter genom planering- och byggprocessens alla faser. Vi hjälper till med allt från tidiga utredningsskeden och program till den slutliga detaljprojekteringen och färdigställandet på byggplatsen.

Vi arbetar brett över kompetensområdena och gör underlag för detaljplaner, håller i workshops med brukare, skapar typrum och rumsfunktionsprogram (RFP) och stödjer med digitala lösningar under hela processen.

Krook & Tjäder kollega i Kristianstad skissar

Ett vård- och omsorgsboende ska upplevas som ett hem. I tätt samarbete mellan arkitekter och inredningsarkitekter skapar vi plats för det personliga med möjlighet till privata samtal och en känsla av frihet och värdighet.

Våra tjänster inom inredningsarkitektur

Soffgrupp på Smedens Äldreboende i Kallhäll

Smedens äldreboende, Kallhäll

Pensionärer spelar boule på innergården vid Kolla Parkstad

Kolla Parkstad, Kungsbacka

Naturen stimulerar och väcker minnen, ger avkoppling och harmoni. En bra vårdmiljö ska tillhandahålla upplevelsen av årstidernas växlingar i färger och dofter.

Våra tjänster inom landskapsarkitektur
Visualisering av äldreboende i Hörby Kommun, grön omgivning och sedumtak

Äldreboende, Hörby Kommun

Hållbarhet

Omtanke och långsiktighet


Hållbarhet är en ledstjärna i vårt dagliga arbete på Krook & Tjäder. Vi lotsar varje projekt utifrån dess unika förutsättningar för att nå fram till lösningar för en hållbar framtid. Genom att planera utifrån en balans av generalitet, flexibilitet och elasticitet kan vi utöka livslängden på våra sjukhus och vårdboenden, byggnaderna kan möta de ständigt skiftande krav och regler som vården möter på ett långsiktigt sätt.

Vår omsorg och förståelse för hållbarhetsfrågorna i våra sjukhus och vårdbyggnader sträcker sig från de tekniska systemens livslängd till en lång livslängd för den goda arkitekturen.

Mer om vårt hållbarhetsarbete
Smedens äldreboende i Kallhäll fasaddetalj med tegel och varmt trä

Smedens äldreboende, Kallhäll

"Vi vill bidra med en estetisk tilltalande vårdarkitektur som håller över tid."
Helen Cöster Engelberg medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Helen Cöster Engelberg

Arkitekt och ansvarig inom Vård & Omsorg

Relaterade projekt

Se alla