Publika byggnader

Publika byggnader är till för alla och utgör en central mötesplats i det offentliga rummet. Vi har djup förståelse för hur välgestaltade publika rum och byggnader har positiv inverkan på stadslivet.

Väderskyddet Natt & Dag för Region Stockholm

Utgångspunkt

Människan i centrum

För oss är det oerhört värdefullt att få vara med i skapandet av våra publika rum och byggnader. Publika byggnader har ett uppdrag att låta det demokratiska ta plats i det offentliga rummet. Byggnaderna är till för alla och vi har djup förståelse för hur välgestaltade publika byggnader kan ha en positiv inverkan på staden, platsen och upplevelsen.

På Krook & Tjäder utför vi både nybyggnationer och anpassningar. Vi har stor erfarenhet av projektledning och processtyrning, där ljuset sätts på människan och förståelsen för uppdragets komplexitet.

Mer om våra tjänster inom Projektledning
Kollegor på Krook & Tjäder illustrerar modell av Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter, Malmö

Expertis

Arenor och föreningsliv

Evenemangsbyggnader, arenor och idrottsanläggningar utgör en viktig mötesplats i det offentliga rummet, och kan bidra till förbättrad folkhälsa genom uppmuntran till aktivitet och rörelse.

Vi strävar alltid efter att våra idrotts-, evenemangs- och arenaprojekt ska revitalisera närområdet och ge en positiv inverkan på stadslivet. Byggnaderna ska fungera väl i föreningslivets vardagliga användning såväl som vid stora event och utsålda arrangemang.

Krook & Tjäder står bakom flera komplexa arenor såsom Friends Arena i Stockholm, NKT Arena och Brinova Arena i Karlskrona, Ystad Arena, Kristianstad Arena samt idrottsområden med ett flertal idrottsanläggningar och arenor i Landskrona.

Mer om Friends ArenaMer om Karlslunds Idrottsområde i Landskrona
Fasad på Friends Arena i Stockholm

Friends Arena, Stockholm

VIsualisering över Karlslunds idrottsområde i Landskrona

Karlslund idrottsområde, Landskrona

Aktuellt

Hållbart och kostnadseffektivt förslag för Arenakvarteret 2030


Det måste finnas mer hållbara lösningar för Scandinavium och Valhallabadet än att riva stora delar, starta om från noll och bygga allt nytt. Den tanken tog Anders Carlsson, fastighetskonsult och Pontus Orrbacke, arkitekt Krook & Tjäder fasta på. Idén växte och resulterade i ett förslag om att utveckla området inom nuvarande kvartersmark söder om Valhallagatan.

Vi var nyfikna på hur man kan ta sig an området på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt där vi transformerar befintliga byggnader i stället för genom nybyggnation, berättar Pontus.

Läs mer om förslaget
Visualisering av förslag för Scandinavium och arenakvarteret i Göteborg

Arenaförslaget, Göteborg

Relaterade projekt

Se alla