Kontor

Vi ser variation och flexibilitet som nyckelord för att kunna skapa attraktiva arbetsplatser för framtidens kontor och dess medarbetare.

Interiör bild från Corems kontor i Slakthusområdet, Göteborg

Kontorets utformning och funktion har genomgått många förändringar genom historien. Idag har vi arbetssätt som öppnar upp för hybridarbete där kontoret är ett av de verktyg vi behöver för att utföra vårt arbete, men även och kanske framför allt där vi bygger företagskultur, utbyter erfarenheter, umgås, kreerar och utvecklas som människor.

Utformning och funktion baseras på varierade behov och kommer att utvecklas ytterligare i takt med förändrade beteenden där digitalisering, mobilitet och förtagens kultur och ledarskap driver på. Här finns inte ett gemensamt svar. Frågan är vilket uppdrag kontoret har för att vara det bästa verktyget i utvecklingen för ditt företag och dina medarbetare?

Corem, Slakthusområdet Göteborg

Nunchi, Göteborg

Framtidens kontor

Vi skapar attraktiva arbetsplatser


Kontoret behöver idag skapa attraktivitet och bygga varumärke för fastigheter och kontorslokaler. Därför har arkitektur, läge och kluster varit viktiga komponenter, men även service, utbud och hållbarhetslösningar. Att bygga eller hyra i miljöcertifierade byggnader och att arbeta med återbruk har snabbt gått till att bli en naturlig fråga i processen.

Därför ser vi förändring och flexibilitet som nyckelord för att kunna skapa attraktiva arbetsplatser för framtidens kontor och dess medarbetare. Men även för en hållbar utveckling för fastighetsägaren där byggnaden har en öppenhet till förändring för att möta framtida behov.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
Visualisering av entré till Habitat 7 på Masthuggskajen i Göteborg

Habitat 7, Masthuggskajen Göteborg

Vårt erbjudande

Bred kompetens


På Krook & Tjäder jobbar vi tätt över kompetensområdena med arkitekter och inredningsarkitekter i projekten och värnar samarbete i nära dialog med vår kund. Det skapar en helhetssyn på projektet där vi tillsammans kan vara nytänkande och kreativa utan att tappa i funktionalitet eller affär, vilket skapar ett genomarbetat helhetskoncept.

Vi samarbetar tätt i allt från utveckling av fastigheter, dess innehåll, varumärke och strategi till den enskilda kontorslokalen. Här hjälper vi hyresgästen med behovsanalys, program och vi gestaltar och förmedlar företagets identitet och varumärke genom inredningsarkitekturen.

Mer om varumärkesutvecklingVåra tjänster inom inredningsarkitektur
Arkitekter på Krook & Tjäder i Göteborg arbetar med skiss

Kontoret blir allt viktigare som bärare av varumärke, kultur och identitet.

Nunchi, Göteborg

Nunchi, Göteborg

Om ett projekt

Kvartetten i Hyllie NollCO2-certifieras


På uppdrag av Wihlborgs har Krook & Tjäder ritat Kvartetten – ett flexibelt kontorshus med mycket hög hållbarhetsprofil. Byggnadens tetrisliknande flexibilitet säkerställer en ekonomisk hållbarhet. Här kan bolag växa och krympa allteftersom hur de utvecklas dvs en byggnad som lever genom alla konjunkturer.

Kvartetten kommer förutom att certifieras enligt Miljöbyggnad guld och WELL även ges branschen mest krävande miljömärkning - NollCO2, med syfte att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid.

Läs mer om projektet
Fasadbild Kvartetten i Hyllie

Kvartetten, Hyllie Malmö

Kvartetten i Hyllie fotat från tågspåret

Kvartetten, Hyllie Malmö

"Förändring och flexibilitet är nyckelord för att kunna skapa attraktiva arbetsplatser."

Lisa Karlsson, Arkitekt och ansvarig inom Kontor
Lisa Karlsson, Arkitekterna Krook & Tjäder. Arkitekt och Ansvarig Kontor

Relaterade projekt

Se alla