Transformation

Genom transformation kan vi anpassa och återbruka befintliga strukturer för att möta samtida behov samtidigt som vi ser till att strukturernas arkitektoniska arv och värden bevaras.

Trapphus på Villa Copenhagen

I våra uppdrag sätter vi fokus på kontext och kvalitet med hållbarhet som en röd tråd, från skiss till bygghandling. Vi skapar attraktiva miljöer med utgångspunkt i det befintliga. På Krook & Tjäder har vi bred och djup kunskap om alltifrån materialval till teknik, historia men också konkreta digitala lösningar för återbruk för såväl inventarier som byggmaterial. Det ska vara lätt att vara klimatsmart.

Sannaskolan inventering
Interiört foto på trappuppgång och konferensrum i projektet Ångkvarn i Uppsala.

om ett projekt

Sannaskolan


Sedan ett par år tillbaka har Krook & Tjäders arkitekter uppdraget att rita på en omsorgsfull förädling och transformation av skolbyggnaderna för att göra dem redo för ytterligare många år i bruk samtidigt som de anpassas för nutida och framtida skolverksamhet med förändrade krav och förutsättningar.

läs mer
Sannaskolan arkivbild
Sannaskolan arkivbild

Transformation och återbruk av befintliga strukturer


På Krook & Tjäder arbetar vi med beständigt byggande med visionen av en livslängd på minst 200 år. Genom transformation kan vi anpassa och återbruka befintliga strukturer för att möta samtida behov samtidigt som vi ser till att strukturernas arkitektoniska arv och värden bevaras.

Villa Copenhagen arkivbild

Villa Copenhagen arkivbild

Vi kommer in med vår expertis i en byggnads olika livsfaser oavsett om det handlar om kulturvård, stadsplanering, hyresgästanpassning, renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller återbruk av lös inredning. Våra gestaltningsmetoder är ansvarsfulla och ser till att de befintliga strukturerna förblir funktionella och att de omvandlingar som genomförs tar tillvara sociala och miljömässigt aspekter.

Utgångspunkten för arbetet med Villa Copenhagen har varit att förändra så lite som möjligt av byggnadens yttre och istället arbeta med den befintliga strukturen för att skapa ett modernt hotell av absoluta toppklass.

Läs mer om Villa Copenhagen
Villa Copenhagen takrosett
Villa Copenhagen
Simonsland

I transformationen av Simonland i Borås har Krook & Tjäder haft ett omfattande uppdrag

Vinstdrivande affär genom transformation


Vi arbetar tätt tillsammans med våra olika discipliner inom stadsbyggnad, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och husarkitektur vilket ger oss kompetens inom olika skalor och i alla skeden. Det möjliggör för oss att hantera designutmaningar där vi tar fram innovativa lösningar och ser till att byggnadens historiska, kulturella och arkitektoniska värden stärks och bevaras. Tillsammans identifierar, kommunicerar och utvärderar vi kvalitéerna i varje enskilt fall. Vår arbetsmetodik är behovsstyrd men med en tydlig riktning i processen bl.a. genom vårt hållbarhetsverktyg LOG. Tillsammans kan vi skapa attraktiva miljöer som genererar värde genom att utgå från det redan byggda.

Det ger oss möjlighet att sömlöst skapa livsmiljöer och hållbara strukturer för många år framöver, där byggnader och miljöer består men dess funktionalitet förändras över tid.

Hållbarhetsverktyget LOG
Borås Kulturskola, Simonland

Borås Kulturskola, Simonland

"Genom transformation kan vi anpassa och återbruka befintliga strukturer för att möta samtida behov samtidigt som vi ser till att strukturernas arkitektoniska arv och värden bevaras."
Cilla Jansson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Cilla Jansson

Arkitekt och ansvarig inom Transformation

Relaterade projekt

Se alla