Digitala tjänster Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Digitala tjänster

Vi erbjuder en rad digitala tjänster i våra projekt.

BIM - Building Information Modelling

Genom BIM sammanför vi teknik, process och organisation, vilket idag är en förutsättning i vårt arbete men även som en kvalitetssäkring av våra handlingar. Vi erbjuder olika nivåer av modellering och samordning för olika behov och skeden av projektet. Men med en tanke att modellen ska vara en databas även i förvaltningsskedet och lägga en grund för nästa steg tex vid ombyggnad, återbruk av material mm samt att man ska kunna dra mängder för LCA och LCC.

Simuleringar och beräkningar

För att beräkna och simulera projektens viktigaste parametrar och ge bäst förutsättningar för ett lyckat resultat använder vi oss av olika typer av beräkningar och simuleringar. Vi kan simulera och beräkna t.ex. vind, solljus, dagsljus, flöden, BTA, ekosystemtjänster, återbrukspotential, klimatpåverkan m.m. för att säkerställa att vi väljer rätt väg i vår arkitektur.

Bild, visualisering och film

Bilden som verktyg är ett kraftfullt redskap för berättande. Arkitekt och visualiserare jobbar tätt ihop, där vi använder bilden i vår process för att kommunicera vilka värden, rum och upplevelser vi kan skapa. Vi erbjuder drönarfotografering och/eller en rundtur i våra modeller med hjälp av VR-teknik.

Arkitekterna Krook & Tjäder