Digitala tjänster

Vårt erbjudande innebär tillgång till metoder, experter och digitala tjänster som säkerställer att projektets viktiga frågor integreras i hela processen och in i gestaltningen.

Visualisering av modell Park Central i Göteborg. Vy från framsida.

Databaserat

Generativ design och analys


God arkitektur förutsätter att beslut är grundade i mätbar data och att vi använder den på bästa möjliga sätt i vårt gestaltningsarbete.

Generativ design och analys innebär att vi som arkitekter tar hjälp av algoritmer och programmering för att formge och analysera på ett effektivt sätt. Med våra egenutvecklade verktyg kan vi utgå från stora mängder data tex. väderdata, trafikdata, topografisk data m.m. för att styra projekten mot tydligt definierade mål. Verktygen används kontinuerligt för att utvärdera och analysera resultaten på ett sätt som hade varit svårt och tidskrävande att utföra manuellt.

FÖRDELAR:

  • Komplex analys av allt från dagsljus, area, siktlinjer, regnvattenvägar, LCA och buller till geometriska aspekter så som mönster, topografier, tillverkningstoleranser m.m.

  • Snabbt och enkelt kunna generera ett stort antal designalternativ på kort tid. Möjligheten att utvärdera och kvantifiera många alternativ på ett effektivt sätt.

  • Möjligheten att snabbt modellera komplex geometri med matematisk precision. Från skiss till tillverkning.

  • Möjligheten att automatisera informationsöverföring mellan olika program. Ökad kompatibilitet.

Generativ Design

Mätbarhet

Simuleringar & beräkningar


Tillgången till stora mängder data och möjligheten att med allt starkare datorkraft analysera och beräkna projektförutsättningar gör det möjligt för oss som arkitekter att balansera form och funktion på bästa möjliga sätt.

Med databaserad design och analys kan arkitekten komma in tidigt i processen och snabbt bilda sig en uppfattning om projektförutsättningar och möjligheter utifrån konkret mätbar data. Genom att simulera och beräkna i ett så tidigt skede som möjligt, när ändringar och justeringar fortfarande inte hunnit bli kostnadsdrivande, kan vi spara tid och strömlinjeforma byggprocessen.

Vi använder egenutvecklade analysverktyg och andra branschledande verktyg. Vi har även möjligheten att utveckla projektspecifika analysverktyg i enskilda projekt med mer eller mindre unika förutsättningar.

"Arbetssättet är särskilt betydelsefullt i tidiga skeden då ändringar och justeringar fortfarande inte hunnit bli kostnadsdrivande."


Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Pär Bratt, Arkitekt och Computational designer

Digital modellering

BIM


Genom BIM sammanför vi teknik, process och organisation, vilket idag är en förutsättning i vårt arbete men även som en kvalitetssäkring av våra handlingar. På Krook & Tjäder ligger användandet av BIM till grund för alla typer av projekt och skalor.

Vårt erbjudande inom BIM innebär bland annat tillgång till projektanpassade BIM-manualer, samordningsansvar, kostnads- och kvalitetsstyrning och inte minst kompetens samt en gemensam målbild inom området.

Vi erbjuder olika nivåer av modellering och samordning beroende på behov och skede i projektet. Modellen ska även vara en databas i förvaltningsskedet och lägga en grund för nästa steg t.ex. vid ombyggnad, återbruk av material m.m. Vårt arbetssätt och våra modeller är uppbyggda för att enkelt kunna ta ut materialmängder för t.ex. Klimatberäkning eller Livscykelkostnad (LCC).

Kollega på Krook & Tjäders kontor i Göteborg

Bildens betydelse

Visualisering


Bilden är vårt sätt att kommunicera, berätta och gestalta.

Gestaltning av arkitektur skapar förutsättning för bättre platser för människor. Genom att låta visualisering vara en central del av designprocessen kan vi nå längre – allt oftare är det bilden som för projektet vidare. Visualisering bidrar till en gemensam målbild som gör det lättare att enas kring viktiga värden och ekonomiska förutsättningar, men även se nya lösningar.

Bilden ger en gemensam referens och kan bidra till att räta ut frågetecken och ta oss snabbare till beslut. Visualisering bidrar helt enkelt till en hållbar gestaltning som kan sträcka sig över tid och rum.

På Krook & Tjäder arbetar vi med bilder inom alla våra kompetensområden och i olika skeden av byggprocessen. Vi arbetar med såväl bilder som filmer och visualiserar med hjälp av olika VR-tekniker. Vi gör allt från tidiga idéskisser och visionsbilder till säljmaterial för kund.

Visualisering av bostäder

Bostäder, Höllviken