Hållbarhet

Vår vision

Med arkitektur driver vi utvecklingen mot goda och klimatpositiva miljöer


På Krook & Tjäder agerar vi på våra gemensamma samhällsutmaningar och möter dem tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi bidrar med kunskap kring hållbar arkitektur för att hitta lösningar, likväl som nya affärsmöjligheter.

Agenda 2030 ger den helhetsbild av hållbarhet där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är integrerade.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor strategiskt, systematiskt och med stort engagemang på individnivå. Det är i projekten vi kan påverka och göra mest skillnad och där vi kan omsätta ord till handling.

Medarbetare Krook & Tjäder Östersund

vårt erbjudande

Systematiskt hållbarhetsarbete


I vår uppdragsprocess kartlägger vi uppdragets mest betydande hållbarhetsaspekter. Vi har ett systematiskt arbetssätt för implementering och verifiering. Liksom varje projekt är unikt med sina förutsättningar är också de viktigaste hållbarhetsaspekterna unika.

Vi vill lägga fokus på de aktiviteter som ger mest effekt kopplat till våra gemensamma samhällsutmaningar och som samtidigt har en hög genomförandegrad.

Utforska ett urval av våra tjänster inom hållbarhet.

Utvalda projekt

Se alla

I FOKUS

EU:s gröna giv för gemensam riktning


- För att nå klimatmålen behövs innovation och samverkan, men också ökad styrning mot hållbara projekt. Detta exemplifieras genom EU:s gröna taxonomi, berättar Malin Sjölund Olsson, hållbarhetsstrateg. Taxonomin påverkar i högsta grad våra beställare och deras projekt och på Krook & Tjäder har vi både kunskap, verktyg och vilja att stötta dem.

Ett handfast exempel är vårt hållbarhetsverktyg LOG som effektivt kan mappa projekten mot både EU-taxonomin, Agenda 2030 och 15 miljöcertifieringar. Verktyget identifierar vilka hållbarhetsaspekter som är centrala i projektet med syfte att driva och kvalificera arbetet i rätt riktning.

Malin Sjölund Olsson, Arkitekt och Hållbarhetsstrateg
Malin Sjölund Olsson, arkitekt och hållbarhetsstrateg Krook & Tjäder

Hållbarhetsverktyget LOG

Vi berättar mer
LOG hållbarhetsverktyg

I fokus

Krook & Tjäder Hållbarhetsrapport


Syftet med denna hållbarhetsrapport är att kartlägga och ta fram underlag för hur hållbar vår verksamhet och affär är. Vi vill synliggöra vad vi gör för att öka fokus internt och externt.

Genom att sammanställa och dokumentera skapar vi medvetenhet och ger oss själva möjlighet att ta ytterligare kliv.

Läs vår Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapport 2022 Krook & Tjäder
Siffror Krook & Tjäder hållbarhetsrapport

Samverkan

Medlemskap och antagna färdplaner


Samhällsbyggnadsbranschen står i dag för en stor del av vår klimat- och resurspåverkan, men påverkar också människors och andra arters livsmiljöer. För att kunna lösa de utmaningar vi står inför krävs samarbete mellan en mängd aktörer.

Krook & Tjäder är medlemmar i ett antal branschorganisationer som driver på omställning mot en mer hållbar byggbransch. Vi är aktiva i arbetsgrupper och driver hållbarhetsfrågor tillsammans med andra.


Vi har antagit:

Vår kunskap

Kraften i teamet


För att säkerställa ett tydligt klimatfokus genom hela projektet har vi hållbarhetssamordnare som leder arbetet med att identifiera projektets viktigaste hållbarhetsaspekter men även samordna implementering och granska inför leverans. Vid behov tar vi även in specialister som stöd i våra uppdrag, vilket bidrar med samordning, kunskap, dokumentation och verifiering av våra processer.

Krook och Tjäder har erfarenhet av att arbeta med de vanligaste förekommande certifieringssystemen i Norden. Vi har certifierade och utbildade medarbetare som kan stötta i processen exempelvis BREEAM, Citylab och Miljöbyggnad.

Vi utför även en mängd analyser för att möta kraven i certifieringarna som Dagsljusanalys, Utblick, Klimatberäkning, Livscykelkostnadsanalys (LCC) med mera.

Ta kontakt med våra kollegor
Jägersro hästcenter utställning