Hållbarhet

Lundby Park

Tillsammans för hållbar arkitektur


Samhällsbyggnadsbranschen står i dag för en stor del av vår klimat- och resurspåverkan, men påverkar också människors och andra arters livsmiljöer. För att kunna lösa de utmaningar vi står inför krävs samarbete mellan en mängd aktörer.

När vi driver på åt samma håll och tillsammans hittar lösningar finns större möjligheter att ställa om vår bransch. Krook & Tjäder är medlemmar i ett antal branschorganisationer som driver på omställning mot en mer hållbar byggbransch. Vi är aktiva i arbetsgrupper och driver hållbarhetsfrågor tillsammans med andra.

Krook & Tjäder medarbetare vid materialbord

Vi vill bidra till klimatpositiva miljöer


På Krook & Tjäder agerar vi på våra gemensamma samhällsutmaningar och möter dem tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi bidrar med kunskap kring hållbarhet för att hitta lösningar, likväl som nya affärsmöjligheter och med arkitektur driver vi utvecklingen mot goda och klimatpositiva miljöer.

Agenda 2030 ger den helhetsbild av hållbarhet där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är integrerade. På Krook & Tjäder arbetar vi med hållbarhetsfrågor strategiskt, systematiskt och med stort engagemang på individnivå. Det är i projekten vi kan påverka och göra mest skillnad och där vi kan omsätta ord till handling.

Karlslund Idrottsområde, ett projekt med stort fokus på både social och ekologisk hållbarhet

Karlslund Idrottsområde, ett projekt med stort fokus på både social och ekologisk hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2022


Hållbarhet är centralt i allt vi gör. Syftet med denna hållbarhetsrapport är att kartlägga och ta fram underlag för hur hållbar vår verksamhet och affär är. Vi vill synliggöra vad vi gör för att öka fokus internt och externt.

Genom att sammanställa och dokumentera skapar vi medvetenhet och ger oss själva möjlighet att ta ytterligare kliv.

Läs vår Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapport 2022 Krook & Tjäder

Krook & Tjäder bidrar till vackra, flexibla, inkluderande och robusta livsmiljöer med god arkitektur i fokus.

Utvalda projekt

Se alla

Vår kunskap gör skillnad


För att verifiera att våra gestaltningsval och tekniska lösningar följer våra ambitioner ställer vi krav på uppdragsorganisation, ansvar, kunskap och metod i vår uppdragsprocess.

För att säkerställa ett tydligt klimatfokus genom hela projektet har vi Hållbarhetssamordnare som leder arbetet med att identifiera projektets viktigaste hållbarhetsaspekter men även samordna implementering och granska inför leverans. Vid behov tar vi även in hållbarhetsspecialister som stöd i våra uppdrag, vilket bidrar med samordning, kunskap, dokumentation och verifiering av våra processer.

Läs mer om våra tjänster inom hållbarhet
Jägersro hästcenter utställning

LOG Hållbarhetsverktyg


LOG är ett hållbarhetsverktyg som används i workshop-format för att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga i projektet med syfte att driva och kvalificera hållbarhetsarbetet. Men även för att tydliggöra, engagera och säkerställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet.

Läs mer om LOG
Hållbarhetsverktyget LOG - Krook & Tjäder

Vårt erbjudande sträcker sig genom hela kedjan i processen.

Läs mer om vårt erbjudande

Medlemskap och Antagna Färdplaner


Samhällsbyggnadsbranschen står i dag för en stor del av vår klimat- och resurspåverkan, men påverkar också människors och andra arters livsmiljöer. För att kunna lösa de utmaningar vi står inför krävs samarbete mellan en mängd aktörer. När vi driver på åt samma håll och tillsammans hittar lösningar finns större möjligheter att ställa om vår bransch. Krook & Tjäder är medlemmar i ett antal branschorganisationer som driver på omställning mot en mer hållbar byggbransch. Vi är aktiva i arbetsgrupper och driver hållbarhetsfrågor tillsammans med andra.

Kollegor Krook & Tjäder Malmö

Medlemskap:

 • Sweden Green Building Council (SGBC)

 • Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild)

 • Viable Cities

 • CSR Västsverige

 • Klimatarena Stockholm

 • Lokal färdplan Malmö (LFM-30)

 • Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

 • Energi och miljöcentrum Halland (EMC)

 • Uppsala Klimatprotokoll

 • CMB

 • Återbruk Väst

Vi har antagit:

 • Architects Declare

 • Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom Bygg- och anläggningssektorn

 • Fossilfritt Sverige

 • Innovation för klimatet

Certifieringar


Krook och tjäder har erfarenhet av att arbeta med de vanligaste förekommande certifieringssystemen i Norden. Vi har certifierade och utbildade medarbetare som kan stötta i processen exempelvis Breeam, Citylab och Miljöbyggnad.

Vi utför även en mängd analyser för att möta kraven i certifieringarna som Dagsljusanalys, Utblick, Klimatberäkning, Livscykelkostnadsanalys (LCC) med mera.