Inrednings­arkitektur

Tillsammans med våra kunder skapar vi upplevelser. Upplevelser i form av inspirerande och identitetsskapande miljöer. Miljöer att attraheras av och vilja återvända till.

Nunchis huvudkontor av Krook & Tjäders inredningsarkitekter

Vårt uppdrag

Den rumsliga upplevelsen


Den rumsliga upplevelsen är inredningsarkitektens uppdrag. Hur påverkar utformningen våra sinnen och hur uppfyller den våra funktionella behov genom exempelvis ljus, inredning, atmosfär, kulör och textur?

Krook & Tjäders erfarenhet inom inredningsarkitektur spänner över en bredd av miljöer med allt från hotell och restaurang till kontor, vård och skola. I vår gestaltning av insidan arbetar vi med stor lyhördhet för kundens behov. Vi utgår från verksamheten för att ta fram koncept som speglar varumärkets identitet och för att skapa bästa upplevelsen för användaren. Vi arbetar med varumärkes- och platsutveckling, framför allt i kontors- och hotellprojekt. På Krook & Tjäder samarbetar arkitekter, inredningsarkitekter och varumärkesstrateger tätt tillsammans.

Scandic Arvika - Krook & Tjäder

Scandic Arvika

återbruk

Hållbara och långsiktiga lösningar


Idag handlar allt fler av våra projekt om transformation av befintliga lokaler. Cirkularitet, återbruk, hållbara och långsiktiga lösningar är en naturlig del i vårt arbete. I samarbete med designers och byggnadsarkitekter gör vi omfattande ombyggnationer av lokaler för att möta nya verksamheter i gamla lokaler.

Cirkularitet och återbruk? Vi berättar mer
Wine Mechanics i Gamlestan, Göteborg

Wine Mechanics i Gamlestan, Göteborg

Corem kök - Krook & Tjäder

Corem kontor, ett inredningsprojekt med återbruk i fokus

Vi optimerar ytor för funktion och flöden samtidigt som vi gestaltar och skapar upplevelse för användaren i miljön. Med ett tydligt program för konceptet kan vi omsätta behov till genomförande och skapa värde för såväl fastighetsägare, verksamhet som användare.

Jool kontor loungeyta - Krook & Tjäder
Nunchi kontor skivhörna - Krook & Tjäder

Inredningsleveranser

Vi ombesörjer hela upphandlings­processen


Krook & Tjäder Solutions ombesörjer hela upphandlingsprocessen av lös och fast inredning och ser till att få den kompletta inredningen på plats. Vi arbetar med prognoser och kostnadsstyrning tidigt i den kreativa processen. En inredningsleverans från oss säkerställer att materialval och budget efterföljs. På så vis kan vi garantera att projektet bibehåller sin önskade kvalitet och estetik.

Inredningsleveranser genom Krook & Tjäder Solutions
Inredningsarkitekter i möte
Inredning moodboard - Krook & Tjäder
Tillsammans med våra kunder skapar vi upplevelser i form av inspirerande och identitetsskapande miljöer. Miljöer att minnas och vilja återvända till.
Johan Hedenström Backne medarbetare inredningsarkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Johan Hedenström Backne

Inredningsarkitekt och ansvarig inom Inredning

Relaterade projekt

Se alla