Arkitektur Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Arkitektur

Krook & Tjäder gestaltar med ambition att skapa vackra, flexibla, inkluderande och robusta livsmiljöer med god arkitektur i fokus. Med god arkitektur menar vi hållbar arkitektur med hög verkshöjd. Vi vill känna oss stolta över att vår arkitektur agerar på samhällets utmaningar och bidrar till ett gott liv. Nu och i framtiden.

Vårt erbjudande sträcker sig genom hela kedjan i processen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byggnaden in i minsta detalj. Det skapar helhetssyn, kvalitet och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt samarbete mellan våra professioner korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till ett större samhällsperspektiv, långsiktighet samt insikt och förståelse för vad som är värdeskapande.

Vi gestaltar nya miljöer och strukturer men har också fokus på utveckling av det som redan finns. Vi har stor erfarenhet av processtyrning, där ljuset sätts på människan och förståelsen för uppdragets komplexitet.

Arkitekterna Krook & Tjäder