Tjänster

Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen


Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byggnaden in i minsta detalj.

Tillsammans kan vi agera på våra gemensamma samhällsutmaningar, där väl gestaltad och hållbar arkitektur är en del av lösningen.

Hållbarhet på Krook & Tjäder
Skiss över entréhall på Habitat 7