Om oss

Om oss - Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder grundades år 1988 i Göteborg av Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder. Idag är vi ett av Nordens största arkitektkontor med ca 300 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad, Karlstad och Oslo. Tillsammans har vi byggt upp en stark position inom arkitektur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktdesign.

Krook & Tjäder präglas av omtanke, öppenhet och stort engagemang där alla arbetar under eget ansvar med stöttning av våra många experter och specialister. Nyfikenheten, entreprenörsandan med en känsla av att-allt-är-möjligt genomsyrar vår verksamhet, vilket skapar en lustfylld och dynamisk miljö.

Arkitekterna Krook & Tjäder grundades 1988 av Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder grundades 1988 av Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder

Den personliga relationen är vår styrka

Krook & Tjäder är en aktiv aktör på marknaden. Vår verksamhet bygger på starka personliga relationer och höga arkitektoniska ambitioner med en stor förståelse för kundens affär.

Hos oss har majoriteten av våra medarbetare kundkontakt med egna uppdrag. Den personliga relationen är vår styrka. Omtanken om kunden, medarbetaren och samhället går som en röd tråd i allt vi gör, det skapar stolthet och ger uppdragen en högre mening. Vi anställer människor. Därför arbetar vi utifrån en utvecklingsmodell för varje enskild individ, där vi tillåter livets fläta av jobb, vardag och drömmar att ta plats.

Utforska våra lediga tjänster

Vår företagsledning, ett team med olika kompetenser och erfarenheter


Vår företagsledning består av ett team med olika kompetenser och erfarenheter för att skapa en effektiv arbetsgrupp. Krook & Tjäders VD leder Företagsledningens arbete, där vi löpande tar in vår expertis inom Hållbarhet, Kompetensområden, BIM, Kommunikation, Anbud, Kvalitetssystem m.fl. som adjungerande utifrån de frågor och beslut som hanteras.

Johan von Wachenfeldt, VD på Krook & Tjäder

Johan von Wachenfeldt, VD på Krook & Tjäder

VI SOM INGÅR I FÖRETAGSLEDNINGEN

Kunskap för att utveckla företaget framåt


Krook & Tjäder har en övergripande styrelse i koncernens moderbolag Krook & Tjäder holding. Den består av representanter för de större ägarna samt externa ledamöter som tillför ytterligare viktig kunskap för att utveckla företaget framåt.


Vi som ingår i styrelsen

Mats Bergstrand, Adjungerad

Lisa Karlsson, Arkitekt och Ansvarig inom Kontor

Johan Von Wachenfeldt, Arkitekt och VD

Johan Sköld, Adjungerad

Stefan Tjäder, Arkitekt och grundare av Krook & Tjäder

Jerker Edfast, Arkitekt och Kontorschef Kristianstad

Kristina Mjörnell, Adjungerad

Pontus Orrbacke, Arkitekt

Rolf Åkerman, Styrelseordförande


Alla dotterbolag har även lokala styrelser som hanterar specifika frågor för respektive bolag.

Våra bolag


Vi utvecklar ständigt våra erbjudanden och kompletterar där vi ser att behov uppstår för våra kunder och i vår egen verksamhet. Vår företagskultur grundar sig i ett nyfiket förhållningssätt där vi ser möjligheter och utvecklingspotential. Detta har bl.a. resulterat i många kontor runt om i landet, men också i bolag i närliggande områden till vår arkitektverksamhet.

Certifieringar & Policys


Krook & Tjäder arbetar med kontinuitet och kvalitetssäkring inom uppdrag, enligt vårt verksamhetssystem. Här säkerställs ett systematiskt arbetssätt.

Verksamhetssystemet utgår från företagets arbetsprocesser och policy och vi är certifierade i standarden SS-EN ISO 9001:2015 för Kvalitet och SS-EN ISO 14001:2015 för Miljö. Följande kontor är certifierade: Borås, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Stockholm, Uppsala och Östersund.


Vi har följande Policys som styr vår verksamhet

Kvalitetspolicy

Hållbarhetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Uppförandekod

Etiska riktlinjer

Visselblåsarpolicy

Rese- och mötespolicy