Nyfikenhet i den kreativa tävlingsprocessen

Datum

2023.02.10

Att delta i tävlingar har alltid varit på agendan för Krook & Tjäder. Med flera prestigefyllda vinster i bagaget finns kapaciteten för att fortsätta utforska och vara nyfiken på den kreativa processen. Här reflekterar Karin Axelsson, arkitekt, kring såväl nya som beprövade angreppssätt.

Foto på arkitekten Karin Axelsson samt fysisk modell av tävlingsförslag för kiosk i Brunnparken i Göteborg.
"Den absolut bästa processen är när man sitter bredvid varandra och kontinuerligt delar med sig av så mycket man bara kan. Att ha en konstant dialog och vara i varandras hjärnor är avgörande för att skapa trygghet."
Karin Axelsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Karin Axelsson

Arkitekt

- Den absolut bästa processen är när man sitter bredvid varandra och kontinuerligt delar med sig av så mycket man bara kan, menar Karin. Att ha en konstant dialog och vara i varandras hjärnor är avgörande för att skapa trygghet. Låg tröskel och högt i tak är a och o. Det ska vara lätt att slänga fram ofärdiga idéer och våga vara opolerad i teamet, fortsätter hon.

Att bygga team är en avgörande del i Krook & Tjäders projektprocesser. Här kommer ledorden ”Relation + Ambition” till uttryck. Trygga team bygger på ett tydligt ledarskap och en vi-känsla där man även ser till att alla kompetenser och expertiser utnyttjas effektivt.

Karin Axelsson ingår i Göteborgs tävlingsteam som kontinuerligt jobbar för att finslipa angreppssätten och utveckla metoder. Till varje ny tävling sätts det sedan ihop en grupp som är skräddarsydd efter projektets behov och här ingår även övriga kollegor. Gruppen ansvarar vidare för utvärdering efter avslutad process och lägger stor vikt vid denna.

En öppen tävling, för en cafébyggnad i Brunnsparken, blev en möjlighet för teamet på Göteborgskontoret att utforska nya konceptmetoder. Processen inleddes med en öppen workshop där alla fick vara med och diskutera fram en bild av vad projektet ville bli. Syftet var att snabbt få fram nya och fler perspektiv med stort fokus på idébyggande. Genom att bredda perspektivet skapades ett utrymme som bidrog till mer kreativitet, både i det specifika projektet och i processbyggandet i sig.

- Det var väldigt spännande att förvalta andras idéer, säger Karin. Den här tävlingsprocessen skilde sig verkligen från andra i och med att fler kollegor än vanligt var engagerade. Det blev en övning i att få till en givande dialog i stor grupp och skapa en gemensam tanke kring vad Brunnsparken behöver.

Till tävlingen efterfrågades också en fysisk modell vilket är relativt ovanligt i öppna tävlingar i Sverige idag. Brunnparkstävlingen blev snäppet mer speciell när det även efterfrågades en stor modell med skala 1:20.

- Det blev mycket limmande in i det sista men det blev också den roligaste delen av projektet för det kändes som om man gick i skolan igen, säger Karin. Att med sina egna händer bygga upp arkitekturen gör också att man förstår konstruktionen på ett annat sätt och alla möten får mycket större betydelse. Modellen gav tävlingsprocessen något extra.

Krook & Tjäder har idag tio olika kontor som alla tävlar i olika utsträckning. I takt med företagets starka tillväxt de senaste åren har ambitionen och strävan efter att delta i de större sammanhangen stärkts.

- Vi vill tävla mot de bästa. Även fast den framåtsträvan alltid funnits hos oss, är den tydligare formulerad idag i och med våra väl befästa ledord ”Relation + Ambition”, säger Karin.

Fler nyheter

Se alla