• KT Omoss2

Så här jobbar vi

Arkitekterna Krook & Tjäder är en aktiv aktör på marknaden. Får någon en idé fångar vi upp den oavsett om det handlar om en vinstdrivande affär för kund, nytt Krook & Tjäder-kontor, ett eget förslag på projekt eller att agera och debattera i vår samtid. Vad kan vi göra för ökad integration, mångfald och internationalisering i arkitektbranschen? Vi börjar med oss själva, vi sitter inte och väntar. Vår verksamhet bygger på starka personliga relationer och höga arkitektoniska ambitioner med en stor förståelse för kundens affär. Hos oss har över 50 procent av våra medarbetare kundkontakt med egna projekt. Den personliga relationen är vår styrka. Omtanken om kunden, medarbetaren och samhället går som en röd tråd i allt vi gör, det skapar stolthet och ger uppdragen en högre mening.

Vi anställer människor. Därför arbetar vi utifrån en specialframtagen, strukturerad utvecklingsmodell för varje enskild individ, där vi tillåter livets fläta av jobb, vardag och drömmar att ta plats. Arkitekterna Krook & Tjäder är medarbetarägt och det är öppet för alla att bli delägare. Läs mer om våra lediga tjänster.


Arkitekterna Krook & Tjäder