Om Oss - Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Om oss

Arkitekterna Krook & Tjäder startade år 1988 i Göteborg och är idag ett av Sveriges största arkitektkontor med ca 300 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad, Karlstad och Oslo. Tillsammans har vi byggt upp en stark position inom arkitektur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktdesign. Krook & Tjäder präglas av omtanke, öppenhet och stort engagemang där alla arbetar under stort eget ansvar. Nyfikenheten, entreprenörsandan med en känsla av att-allt-är-möjligt genomsyrar vår verksamhet, vilket skapar en lustfylld och dynamisk miljö. Arkitekterna Krook & Tjäder har även ett program för delägarskap som riktar sig till alla medarbetare i företaget. Det ger även dig som nyanställd spännande möjligheter!

SÅ HÄR JOBBAR VI

Arkitekterna Krook & Tjäder är en aktiv aktör på marknaden. Får någon en idé fångar vi upp den oavsett om det handlar om en vinstdrivande affär för kund, nytt Krook & Tjäder-kontor, ett eget förslag på projekt eller att agera och debattera i vår samtid. Vad kan vi göra för ökad integration, mångfald och internationalisering i arkitektbranschen? Vi börjar med oss själva, vi sitter inte och väntar. Vår verksamhet bygger på starka personliga relationer och höga arkitektoniska ambitioner med en stor förståelse för kundens affär. Hos oss har över 50 procent av våra medarbetare kundkontakt med egna projekt. Den personliga relationen är vår styrka. Omtanken om kunden, medarbetaren och samhället går som en röd tråd i allt vi gör, det skapar stolthet och ger uppdragen en högre mening.

Vi anställer människor. Därför arbetar vi utifrån en specialframtagen, strukturerad utvecklingsmodell för varje enskild individ, där vi tillåter livets fläta av jobb, vardag och drömmar att ta plats. Arkitekterna Krook & Tjäder är medarbetarägt och det är öppet för alla att bli delägare. Läs mer om våra lediga tjänster.

PRESS

Läs mer om Krook & Tjäder och vad som är på gång via nyheter, pressmeddelanden, event eller i sociala medier. Söker du pressbild finns det högupplöst att ladda ner. Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Lind, Kommunikationsansvarig.


tel: +46(0)733-91 50 21

Certifieringar & Policy

Krook & Tjäders kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Kristianstad, Borås, Halmstad och Uppsala är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Visselblåsarpolicy
GDPR
Uppförandekod

FÖRETAGSLEDNING

Företagsledning består av ett mindre team av olika kompetenser och erfarenheter för att skapa en effektiv arbetsgrupp. Vd leder Företagsledningens arbete, där vi löpande tar in vår expertis inom hållbarhet, våra Kompetensområden, BIM, Kommunikation, Kreativ strategi, Anbud, Kvalitetssystem m.fl. som adjungerande utifrån de frågor och beslut som hanteras.

  

STYRELSE

Krook & Tjäder har en övergripande styrelse i koncernens moderbolag Krook & Tjäder holding. Den består av de större ägarna samt externa ledamöter med olika för koncernen viktiga bakgrunder och kompetensområden. För respektive kontor finns sedan även lokala styrelser som hanterar de specifika frågor för respektive bolag.

   

Jerker Edfast
Jerker Edfast
Kontorschef Kristianstad
Arkitekt SAR/MSA
Styrelseledamot
Företagsledning
   +46 (0)44-20 46 05
Kontor: Kristianstad
Johan Sköld
Johan Sköld
Styrelseledamot
Kontor: Styrelse
Kristina Mjörnell
Kristina Mjörnell
Styrelseledamot
Kontor: Styrelse
Lisa Karlsson
Lisa Karlsson
Arkitekt SAR/MSA
Kompetensansvarig inom Kontor
Styrelseledamot
   +46 (0)736-44 34 83
Kontor: Göteborg
Mats Bergstrand
Mats Bergstrand
Styrelseledamot
   +46 (0)707-28 41 82
  +46 (0)40-17 41 81
Kontor: Styrelse
Pontus Orrbacke
Pontus Orrbacke
ARKITEKT
Styrelseledamot
   +46 (0)733-55 33 44
Kontor: Göteborg
Rolf Åkerman
Rolf Åkerman
Styrelseordförande
Kontor: Styrelse
Stefan Tjäder
Stefan Tjäder
ARKITEKT SAR/MSA
Styrelseledamot
Företagsledning
   +46 (0)705-75 28 01
Kontor: Göteborg

Arkitekterna Krook & Tjäder