Log Hållbarhetsverktyg

Krook & Tjäders hållbarhetsverktyg LOG

Välja rätt hållbarhetsstrategi - LOG


LOG är ett hållbarhetsverktyg som används i workshop-format för att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga i projektet med syfte att driva och kvalificera hållbarhetsarbetet. Men även för att tydliggöra, engagera och säkerställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet.

LOG kan användas i alla typer av projekt, oavsett skala och skede. Syftet är att ta fram en uppdragsspecifik profil utifrån vad som ger mest nytta utifrån gällande förutsättningar. Störst effekt får vi av att använda LOG i tidiga skeden då verktyget kan ge input till målsättningar och strategiska beslut. LOG kan även användas i senare skeden och då går man in mer i detalj på var man kan hitta förbättringar inom hållbarhet.

Arkitekter på Krook & Tjäder arbetar med hållbarhetsverktyget LOG

LOG hjälper oss att kartlägga alla typer av hållbarhetsaspekter, ekologiska, ekonomiska och sociala frågor, att få upp dem på bordet för att se dem i sin helhet. På så vis kan vi hantera synergier och målkonflikter på ett effektivt sätt.

Spelbrickorna i verktyget lyfter de frågor som är viktiga och är ett enkelt sätt att grafiskt få en överblick kring valda områden och hållbarhetsaspekter. Det kan hjälpa oss att se vilka värden vi vill bygga och koppla dem till målsättningar och varumärke för att få driv i arbetet.

Det viktigaste är att vi gör detta tillsammans. En workshop ska göras med olika aktörer runt bordet som bidrar med sin kunskap och tar gemensamma beslut. Det vi bestämt tillsammans ger en tydlig förankring kopplat till syfte och genomförbarhet, vilket gör att besluten lever vidare genom hela projektet.

Mer om vårt hållbarhetsarbete på Krook & Tjäder
Projektgrupp arbetar med Krook & Tjäders hållbarhetsverktyg LOG
Kontakta gärna mig om du vill veta mer om hållbarhetsverktyget LOG.
Frida Skarp medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Frida Skarp

Arkitekt