Log Hållbarhetsverktyg

Krook & Tjäders hållbarhetsverktyg LOG

Att välja rätt hållbarhetsstrategi


LOG är ett hållbarhetsverktyg som används i workshop-format för att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga i projektet med syfte att driva och kvalificera hållbarhetsarbetet. Med hjälp av verktyget kan vi tydliggöra, engagera och säkerställa riktning kring målbilden för hållbarhetsarbetet.

LOG kartlägger alla typer av hållbarhetsaspekter, ekologiska, ekonomiska och sociala frågor, och ser till att få upp dem på bordet för att studera dem i sin helhet. På så vis kan vi hantera synergier och målkonflikter på ett effektivt sätt. Verktyget bidrar till skapandet av en uppdragsspecifik profil utifrån vad som ger mest nytta baserat på gällande förutsättningar.

LOG kan användas i alla typer av projekt, oavsett skala och skede. Störst effekt får vi i tidiga skeden då verktyget kan ge input till målsättningar och strategiska beslut. I senare skeden kan verktyget användas för att gå in mer i detalj på var man kan hitta förbättringar inom hållbarhet.

Det viktigaste är att vi gör detta tillsammans.

En workshop ska göras med olika aktörer runt bordet som bidrar med sin kunskap och tar gemensamma beslut. Det vi bestämt tillsammans ger en tydlig förankring kopplat till syfte och genomförbarhet, vilket gör att besluten lever vidare genom hela projektet.

Spelbrickorna i verktyget lyfter de frågor som är viktiga och är ett enkelt sätt att grafiskt få en överblick kring valda områden och hållbarhetsaspekter. Det kan hjälpa oss att se vilka värden vi vill bygga och koppla dem till målsättningar och varumärke för att få driv i arbetet.

Brickorna dokumenteras i en databas, och resultatet blir en mappning av hur projektet står sig mot EU-taxonomin, Agenda 2030, samt 15 miljöcertifieringar.

Mer om vårt hållbarhetsarbete på Krook & Tjäder
Projektgrupp arbetar med Krook & Tjäders hållbarhetsverktyg LOG
Kontakta gärna mig om du vill veta mer om hållbarhetsverktyget LOG.
Frida Skarp medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Frida Skarp

Arkitekt