Metod & verktyg

Vi ser metoden som en kompass som skapar konstruktivt driv, kvalitetssäkrar och för processen stabilt framåt. Oavsett projektets storlek eller komplexitet ska det vara enkelt.

Med våra metoder och verktyg säkerställer vi att projektets viktiga frågor integreras i hela processen och in i gestaltningen.

Vi värdesätter öppenhet och delaktighet. Genom våra metoder vill vi inspirera och inkludera. Tillsammans med projektets aktörer ringar vi in projektets gemensamma mål där vi med en tvärvetenskaplig blick och förhållningssätt kan skapa både förståelse, delaktighet och trygghet i genomförande.

Kollegor på Krook & Tjäder i Malmö
Kollegor på Krook & Tjäder i Malmö

Krook & Tjäder leder processer i tidigt skede för att arbeta med varumärke, mål, koncept och strategier, med ett starkt fokus på samskapande och hållbarhet.

Vi använder främst våra två egenutvecklade metoder Creative Direction och LOG i tidiga skeden för att hitta rätt riktning i våra projekt, men vi använder även andra typer av verktyg, modeller och metoder för samskapande och dialog med intressenter.

Sidan är under uppbyggnad, snart kommer mer information om våra metoder och verktyg.

Certifierade och diplomerade experter


För att säkerställa god kvalitet och vässa våra uppdrag har vi certifierade och diplomerade experter inom flera områden. Våra experter finns nära till hands som stöd i våra uppdrag, vilket bidrar med samordning, kunskap, dokumentation och verifiering av våra processer.

På Krook & Tjäder utökar vi ständigt vår expertis. Vi har bl.a. medarbetare som är certifierade och diplomerade inom Citylab, Miljöbyggnad, Breeam, Tillgänglighet TIL, Kulturvärden KUL, Fukt och Arbetsmiljö. Utöver det har vi kunskap och erfarenhet av våra vanligaste certifieringssystem samt Träbyggnad.

Våra certifierade och diplomerade experter går även att anlita utöver arkitekturuppdrag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sofie Sarfati, Kvalitet- och Miljöchef.