Karin Nilsson

Karin Nilsson

ADMINISTRATÖR
  

   Administration


Vi jobbar i Kristianstad
Alexander Bergh
Alexander Bergh
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 58
Kontor: Kristianstad
Alexander Häggström
Alexander Häggström
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)44-20 46 56
Kontor: Kristianstad
Christian Johannesson
Christian Johannesson
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)44-20 46 02
Kontor: Kristianstad
Christopher Carlsson
Christopher Carlsson
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 54
Kontor: Kristianstad
Cia Eriksson
Cia Eriksson
Kreativ Strateg
Kontor: Kristianstad
Claes Streiffert
Claes Streiffert
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 07
Kontor: Kristianstad
Claes Streiffert
Daniel Berg
Arkitekt SAR/MSA
STUDIOCHEF
   +46 (0)44-20 46 10
Kontor: Kristianstad
 Daniel Johansson-Lie
Daniel Johansson-Lie
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)44-20 46 08
Kontor: Kristianstad
Emilia Gralewska
Emilia Gralewska
Arkitekt MSA
   +46 (0)44-20 46 55
Kontor: Kristianstad
Emma Persson
Byggnadsingenjör
STUDIOCHEF
   +46 (0)44-20 46 18
Kontor: Kristianstad
Erik Lindstén
Erik Lindstén
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 63
Kontor: Kristianstad
Farhad Jalalvand
Farhad Jalalvand
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)44-20 46 50
Kontor: Kristianstad
Filip Sjöström
Filip Sjöström
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 52
Kontor: Kristianstad
Filip Smiding
Filip Smiding
Högskoleingenjör
STUDIOCHEF
   +46 (0)44-20 46 15
Kontor: Kristianstad
Gro Annett Lie
Gro Annett Lie
Arkitekt MSA
   +46 (0)44-20 46 03
Kontor: Kristianstad
Hanna Emenius
Hanna Emenius
Planeringsarkitekt FPR/MSA
   +46 (0)44-20 46 61
Kontor: Kristianstad
Ida Åkesson
Ida Åkesson
Civilingenjör
   +46 (0)44-20 46 53
Kontor: Kristianstad
Jennie Edfast
Jennie Edfast
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)44-20 46 04
Kontor: Kristianstad
Jerker Edfast
Jerker Edfast
Kontorschef Kristianstad
Arkitekt SAR/MSA
   +46 (0)44-20 46 05
Kontor: Kristianstad
Jonas Holm
Jonas Holm
Byggnadsingenjör/ Dipl. Fuktsäkerhetsansvarig Projektering
   +46 (0)44-20 46 14
Kontor: Kristianstad
Jonas Pivén
Jonas Pivén
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 12
Kontor: Kristianstad
Kajsa Almskoug
Kajsa Almskoug
Arkitekt MSA
   +46 (0)44-20 46 64
Kontor: Kristianstad
Karin Nilsson
Karin Nilsson
ADMINISTRATÖR
Kontor: Kristianstad
Kjell-Arne Svensson
Kjell-Arne Svensson
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 13
Kontor: Kristianstad
Kristian Jägenmark
Kristian Jägenmark
Byggnadsingenjör
STUDIOCHEF
   +46 (0)44-20 46 60
Kontor: Kristianstad
Maria Wallin
Maria Wallin
Högskoleingenjör i Byggteknik
   +46 (0)44-204665
Kontor: Kristianstad
Marie Grönvold
Marie Grönvold
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 57
Kontor: Kristianstad
Martin Jönsson
Martin Jönsson
Praktikant Planarkitekt
   +46 (0)732-06 61 11
Kontor: Kristianstad
Niclas Holm
Niclas Holm
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 01
Kontor: Kristianstad
Olivia Johansson
Olivia Johansson
Arkitekt
   +46 (0)44-20 46 17
Kontor: Kristianstad
Oskar Meden
Oskar Meden
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 16
Kontor: Kristianstad
Peter Landin
Peter Landin
Byggnadsingenjör
VICE KONTORSCHEF
   +46 (0)44-20 46 06
Kontor: Kristianstad
Simon Saleskog
Simon Saleskog
Byggnadsingenjör
   +46 (0)44-20 46 59
Kontor: Kristianstad
Tomas Lazar
Tomas Lazar
ARKITEKT MSA
   +46 (0)44-20 46 11
Kontor: Kristianstad
William Abazaj
William Abazaj
Arkitekt MSA
   +46 (0)44-20 46 62
Kontor: Kristianstad

Arkitekterna Krook & Tjäder