Reuse Recycle Reclaim

RRR

Med vårt digitala verktyg RRR erbjuder vi en cirkulär process för inredning där vi inventerar och får en tydlig överblick och kontroll av befintliga resurser.

Genom RRR kan vi säkerställa en helhetslösning, där vi ombesörjer hela kedjan med inventering, möjligheter, gestaltning, rekonditionering, inköp, logistik och leverans.

Det gör att vi på ett enkelt sätt kan sortera utifrån återbruk och rekonditionering men även för implementering direkt in i arkitektuppdraget.

Vi har samarbetspartners som ombesörjer rekonditionering och upcycling i enlighet med vår gestaltning. Om vi behöver komplettera med inköp kan vi också hitta möjligheter för återbrukat från andra aktörer och vi kan även komplettera med nyinköpt vid behov.

Vill du veta mer om hur vår app RRR - REUSE RECYCLE RECLAIM fungerar är du välkommen att kontakta oss.

Victor Johansson, inredningsarkitekt och ansvarig inom Inredning

Arkitekterna Krook & Tjäder