Creative Direction

Detaljbild inredning på Krook & Tjäder Göteborg

Tillsammans för rätt målbild – Creative Direction


Creative Direction är vår metod att tidigt staka ut den övergripande inriktningen i projekt utifrån från olika perspektiv och infallsvinklar; estetiskt, funktionellt, hållbart, kultur- och identitetsbärande, känsla och upplevelse. Vårt upplägg är enkelt, strukturerat och baserat på individuell förberedelse genom att man får en kort brief av uppdraget och sedan ett gemensamt skapande av kreativ inriktning och mål för projektet.

Kollegor på Krook & Tjäder Göteborg

Det är grundläggande att alla deltagarna kommer till tals, bidrar, lyssnar på varandra och bygger på varandras erfarenheter och styrkor. För att nå goda resultat tillsammans under kort tid är det kreativa klimatet en framgångsfaktor. Tillsammans definierar vi ett tydligt varför, dvs en konceptuell idé, som sammanfattas i ord och bild baserat på den brief som finns för projektet/uppdraget. Vi har god erfarenhet av att leda ett kreativt arbete, och utkomsten på kort tid brukar förena och inspirera samtliga deltagare. Genom att göra detta tillsammans skapar vi en tydlig och genomtänkt målbild och tar till vara på kraften i ett kreativt momentum.

Creative Direction-metoden leder till en strategisk riktning för vad projektet ska bli. Detta fungerar som en bas i arbetet och som utvecklas under projektets gång. Målbilden kan alla sedan under projektets gång återkomma till, hämta kraft ur och referera till. Creative Direction definierar inga lösningar - det är en inspiration och riktning. Ett material som i ord och bild beskriver varför och vad vi vill åstadkomma, inte hur. Idéer om “hur” dokumenteras och lyfts igen senare i den fortsatta processen. Creative Direction fokuserar på alla viktiga parametrar i ett framgångsrikt projekt; form, funktion, kvalitet, kostnad och hållbarhet.

Moodboard för hotellprojekt på Krook & Tjäder
Kontakta gärna mig om du vill veta mer om Creative Direction.
Jennie Edfast medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Jennie Edfast

Arkitekt