Handboken för hållbara småstäder

Handbok - Hållbar småstad

Handboken "Hållbar småstad" innehåller konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå, helt enkelt handfasta tips för att främja ett hållbart stadsbyggande. Den riktar sig till kommuner och byggherrar och fokuserar på enkla och effektiva åtgärder som kan genomföras i vanliga byggnadskvarter. Genom att arbeta tillsammans i den lilla skalan kan vi göra skillnad i ett större perspektiv.

Handboken har tagits fram i samarbete mellan olika aktörer och har finansierats av Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande.

Konsultgrupp: Trivector, Kjell-Åke Holmgren och Krook & Tjäder.

 

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss gärna.

Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt FPR/MSA, 

Elvira Grandin, landskapsarkitekt MSA, 

Hållbar småstad
- Handbok för planering av levande kvarter >>

Arkitekterna Krook & Tjäder