Våra Metoder

Tillsammans når vi längre. Vi ser metoden som en kompass som skapar konstruktivt driv, kvalitetssäkrar och för processen stabilt framåt. Oavsett projektets storlek eller komplexitet ska det vara enkelt.

Genom delaktighet där vi jobbar tvärvetenskapligt och tar in olika perspektiv kan vi nå helhetssyn och sätta projektets gemensamma mål. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre än vad vi kan var och en för sig.

Vår övergripande uppstartsmetod kallar vi ”Creative Direction”. Den ger en gemensam bild och roadmap för projektets resa. En resa vi gör tillsammans.

Läs mer om våra metoder nedan.

Creative Direction

Creative Direction

En Creative Direction är vår process och vår produkt. Tillsammans definierar vi målet, ”Hit ska vi!”, och med vad vi ska vi ta oss dit. Vi vågar lyfta blicken och basera målet, ”Hit ska vi!”, på vad vi vill uppnå i form av användar- och kundupplevelse.

Creative Direction-metoden leder till ett sammanhållande strategiskt dokument, den bärande idén, för vad projektet skulle kunna bli. Ett gemensamt dokument som alla sedan under projektets gång kan återkomma till, hämta kraft i och referera till.

Om du har några frågor eller vill veta mer vänligen kontakta

Handbok

Handbok - Hållbar småstad

För den hållbara småstaden

Att bygga hållbart ska vara enkelt! Handboken tar upp handfasta tips och konkreta exempel på smarta och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå.

Effektkarta

Effektkarta

Med fokus på användaren

Genom att kartlägga behoven hos användarna kan vi skapa miljöer där människan faktiskt vill bo, leva och verka.

RRR

RRR

Reuse Recycle Reclaim

LOG

Hållbarhetsverktyg

Vi vill genomföra hållbara och certifierade projekt i enlighet med de Globala målen. Hur gör vi det på ett enkelt sätt?

LOG Hållbarhetsverktyg sammanflätar en gemensam målbild för projektets hållbarhetsaspekter med lekfullhet och delaktighet på en vetenskaplig grund.

LÄS MER

LOG
Arkitekterna Krook & Tjäder