Simonsland

Beställare
Kanico
Omfattning
Etapp 1 40.000 kvm, Etapp 2 20.000 kvm
Plats
Borås

Simonsland, ett av Borås idag mest spännande och levande stadskvarter har under ett drygt decennium genomgått en omfattande transformation - från slutet och privat till öppet och inkluderande. 

Det tidigare industriområdet beläget i den anrika textilstaden stod för inte många år sedan öde med övergivna fabriker från textilproduktionen. Med anor från 1800-talet och framåt och med en dominans av funkisarkitektur var området en slumrande skönhet som väntade på att få nytt liv. 

 

En transformation i flera etapper 

Krook & Tjäder har haft ett omfattande uppdrag på platsen sedan 2010 då arbetet med förvandlingen påbörjades. Arbetet har pågått i flera etapper och syftat till att återuppväcka Simonsland till en given ledande mötesplats i branschen, nationellt och internationellt och ett textilt centrum - Textile Fashion Center.

Den första etappen i projektet bestod av den sk. fabriken och utfördes i nära samarbete med SWECO. I uppdraget rymdes förutom yttre gestaltning av husen även bland annat Textilmuséet, Marketplace, Drivhuset, Espira, Proteko, Almåsgymnasiet, Yrkeshögskolan, Nordiska Designskola och många fler.

Etapp 2 som avslutades 2019 bestod av det som kallas Hus 1 och omfattar bland annat Borås Kulturskola, Friskis och Svettis, Åklagarmyndigheten, Effektiv bemanning, Adwise och Polisutbildningen vid Högskolan i Borås. I samma byggnad finns även Navet, E&Y, Sjuhärads kommunalförbund och Evry beläget varav samtliga har inrymts i Krook & Tjäders uppdrag på platsen. 

I det vackra Pumphuset på platsen ligger idag också fastighetsägaren Kanicos huvudkontor som förvandlats och förädlats av Krook & Tjäders arkitekter och inredningsarkitekter. Här ligger också kvarterskrogen Pumphuset belägen i bottenvåning som togs fram i samarbete med Stylt Trampoli. 

 

Ett stadskvarter för nya möten och innovation

Efter sina första dryga 10 år av transformation inrymmer Simonsland idag alltifrån textilmuséum, textilhögskolan och gym till kontor, co-working och inkubator. En tydlig målsättning i projektet har varit att samla näringsliv och olika verksamheter för att skapa ett kreativt kluster för utveckling och innovation.

Förvandlingen har utförts i tätt samarbete med fastighetsägaren, hyresgäster, kommunen och Stadsantikvarien och hela projektet genomförs i hållbarhetens tecken. Målet har varit en ”försiktig renovering” där byggnaden moderniseras, men där dess historia bevaras. Byggnadsdelar har i stor utsträckning tagits tillvara och befintliga detaljer lyfts varsamt fram. 

Resultatet - ett nytt stadskvarter som andas historia och som kommer att stå ytterligare minst 100 år.

Krook & Tjäders uppdrag på Simonsland fortsätter och just nu pågår visionsarbete och förstudier till detaljplanen för Etapp 3 där hotell, kontor och parkeringshus planeras.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Arkitekterna Krook & Tjäder